Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Projekt Podpora zvýšení spotřeby školního mléka do kategorie

Legislativa ČR - Archiv > Právní předpisy ČR – základní informace> Právní předpisy ČR – základní informace
Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Školní mléko > Školní mléko> Výživa - Archiv> Výživa - Archiv

Projekt Podpora zvýšení spotřeby školního mléka

Vydáno: 24.1.2007
Tisk článku
Autor: Ing. Marta Pospíšilová
První se série článků informujících o projektu, který má podpořit zvýšení spotřeby zpracovatelsky upraveného mléka a vybraných mléčných výrobků.

Podpora spotřeby školního mléka byla v České republice zařazena mezi podpůrné programy pro zemědělství na podzim roku 1999. Smyslem podpory bylo jednak snížení deficitu vápníku u dětské populace prostřednictvím konzumace mléka, jednak zlepšení stravovacích návyků dětí  a rovněž zajištění odbytu mléka – produktu českých zemědělců.

 

Od března 2001 tento program administruje Státní zemědělský intervenční fond. Po vstupu ČR do EU tento národní program podpory pokračuje s tím, že je přizpůsoben předpisům Evropského společenství.

 

Podpora spotřeby školního mléka v České republice vychází z:

 

• Nařízení Rady (EHS) č. 1255/1999, o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů;

• Nařízení Komise (ES) č. 2707/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady /EHS) č. 1255/1999, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách, ve znění pozdějších předpisů;

• Nařízení Vlády ČR č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka mléčných výrobků žákům, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů.

 

Do projektu Podpora spotřeby školního mléka se zapojilo osm mlékárenských subjektů, které dodávají podporované mléčné výrobky do cca 2700 škol. Jsou to: Bohušovická mlékárna, Ekomilk, Madeta, Mlékárna Hlinsko, Mlékárna Kunín, Olma, Polabské mlékárny a Pribina.

 

Mlékárny dodávají mléko ochucené a neochucené, jogurtové mléko, ochucený jogurt a smetanový krém. Tyto produkty se v rámci týdne dají kombinovat (více na http://www.bezpecnostpotravin.cz/mgr/clanky.asp?act=edit-form&sessionid=909C8A30-53F7-43A0-97FF-EE197A8AA76E)

Další informace o projektu včetně potřebných formulářů k přihlášení se do projektu najdete také na adrese http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/komodity~zv~01~11

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021