Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Projekt přeshraniční spolupráce se Slovenskem byl úspěšně ukončen do kategorie

TZ SZPI > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SZPI> Zdroje ICBP - Archiv

Projekt přeshraniční spolupráce se Slovenskem byl úspěšně ukončen

Vydáno: 1.7.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SZPI ze dne 30.6.2009.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) spolu se svým projektovým partnerem Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky (ŠVPS SR) dnes ukončila na závěrečné konferenci v Brně projekt s názvem „Posílení spolupráce a rozvoj sítí mezi příhraničními regiony ČR a SR v oblasti úřední kontroly potravin“. Konferencí vyvrcholila přeshraniční spolupráce regionálních inspektorátů v Brně a Olomouci s krajskou správou ŠVPS v Žilině, Trenčíně a Trnavě, která byla zahájena začátkem letošního roku v Trenčianských Teplicích.

Realizovaný projekt byl vybrán v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika a byl z 85 % financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Náklady na projekt dosáhly téměř 40 tis. euro. Jeho hlavní náplní byly krátkodobé výměnné stáže českých a slovenských inspektorů.

Od ledna 2009 navštívilo partnerské úřady na Slovensku 32 inspektorů SZPI, kteří se rovněž zúčastnili kontrol zaměřených především na víno, ovoce a zeleninu, výrobce nápojů, pekařské a cukrářské výrobky a maloobchod. Recipročně inspektoráty v Brně a Olomouci zorganizovaly výměnné pobyty 32 slovenských inspektorů. Cílem stáží byla hlavně výměna zkušeností, seznámení se s kontrolními postupy partnerského úřadu, ale také navázání kontaktů.

Oba úřady se řídí stejnými evropskými právními předpisy, přesto se v některých ohledech systém kontroly potravin na obou stranách hranice od sebe liší. Dosvědčují to i reakce účastníků výměnných stáží. „ŠVPS zajišťuje kontrolu potravin jak živočišného původu, tak rostlinného původu. Doplňky stravy, kojeneckou výživu či neochucené minerální vody ale kontrolují slovenští hygienici. Pokuty udělují rovněž ve správních řízeních, kromě toho ale mají v některých případech možnost udělit blokovou pokutu, což my nemáme,“ uvedla k tomu olomoucká inspektorka Ivanka Přecechtělová. „Stejně jako u nás slovenští inspektoři provádějí kontroly na základě předchozí analýzy rizika, velmi se mi líbilo, jakým způsobem mají tuto analýzu zpracovanou, jaké parametry při ní zohledňují. V tomto ohledu bychom se mohli inspirovat,“ podělila se o své dojmy Alena Celá, brněnská inspektorka.

Naopak slovenští inspektoři oceňovali technické vybavení SZPI, hlavně tzv. mobilní kancelář inspektora (tj. notebook a mobilní tiskárnu), větší oborovou specializaci inspektorů i skutečnost, že správní řízení s kontrolovanými osobami zahajují právníci, nikoliv samotní inspektoři.   

Státní zemědělská a potravinářská inspekce nadále pokračuje ve využívání prostředků z evropských fondů a na příští rok plánuje obdobný projekt zaměřený na přeshraniční spolupráci s Ministerstvem sociálních věcí státu Sasko jako projektovým partnerem. Ten má ve své kompetenci mimo jiné i úřední kontrolu potravin.

Zdroj: SZPI, 30. 6. 2009
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021