Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Projekt přeshraniční spolupráce se Slovenskem do kategorie

TZ SZPI > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SZPI> Zdroje ICBP - Archiv

Projekt přeshraniční spolupráce se Slovenskem

Vydáno: 9.2.2009
Tisk článku
Autor: Mgr. Světluše Bodoková
Úvodní konferencí v Trenčianských Teplicích byl v pátek zahájen projekt Státní zemědělské a potravinářské inspekce a její slovenské partnerské organizace Štátné veterinárne a potravinové správy.
Záměrem projektu je posílení spolupráce a vytvoření sítě osobních kontaktů inspektorů v příhraničních regionech Slovenské a České republiky v oblasti úřední kontroly potravin. Projekt je z velké části financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 
Na spolupráci se budou podílet inspektoráty SZPI v Brně a Olomouci a krajské správy ŠVPS v Žilině, Trenčíně a Trnavě. Hlavní náplní projektu budou výměnné stáže zaměstnanců obou partnerských úřadů, které budou vždy tematicky zaměřené na jednu oblast kontroly, např. kontrola obchodu, vína, ovoce a zeleniny, výrobců nápojů, pekáren atd. Stážisté se tak dovědí základní informace o systému kontroly, o kontrolních postupech či laboratorních metodách používaných partnerským úřadem a zároveň se budou moci seznámit s tím, jak vše funguje v praxi. Nejdůležitější součástí projektu jsou totiž společné inspekce u provozovatelů potravinářských podniků dle vybraných témat. Cílem těchto stáží je především výměna zkušeností z oblasti implementace právních předpisů Evropských společenství. V neposlední řadě výměnné stáže pomohou k vytvoření užitečných profesních kontaktů. Celkem se stáží zúčastní 32 inspektorů z každého úřadu.
 
„Problémy bezpečnosti potravin nerespektují státní hranice, odstranění hraničních kontrol a volný pohyb zboží klade mnohem vyšší nároky na spolupráci a případnou koordinaci činností dozorových orgánů. Z toho důvodů vítám každý projekt, který přispěje k dalšímu prohlubování takové spolupráce,“ uvedl za zahajovací konferenci ústřední ředitel SZPI Jakub Šebesta.
 
Projekt potrvá šest měsíců, závěrečná konference, kde budou zhodnoceny výsledky, se uskuteční v Brně pravděpodobně v červnu letošního roku. Rozpočet projektu činí téměř 40 tisíc euro.
 
Pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci je to již druhý projekt přeshraniční spolupráce, na němž se podílí. Na přelomu roku 2005 a 2006 byly realizovány výměnné stáže ve spolupráci s Rakouskem. V současnosti také probíhají přípravy podobného projektu se Svobodným státem Sasko.
 
 
 
Zdroj: SZPI, 09.02.2009
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021