Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Projekt primární prevence vrozených vývojových vad do kategorie

Informace pro spotřebitele > Informace pro spotřebitele
Rizikové faktory - Archiv > Rizikové faktory - Archiv> Potravinářství - Archiv
Výživa - Archiv > Výživa - Archiv> Potravinářství - Archiv
Zvláštní výživa > Výživa - Archiv> Zvláštní výživa> Výživa - Archiv

Projekt primární prevence vrozených vývojových vad

Vydáno: 19.10.2010
Tisk článku
Rizikové faktory souvisí i s životosprávou budoucích matek.

Projekt Mysli na mne včas...
Projekt primární prevence vrozených vývojových vad  
(autor: MUDr. Ludmila Skálová)
 
Více než 3 % dětí se v ČR ročně narodí s odchylkou, která vznikla v průběhu nitroděložního života.
Může se jednat o malou nepravidelnost, nebo o závažnou, život dítěte omezující poruchu.

Příčiny vzniku jsou ovlivnitelné i neovlivnitelné:
• 30 % vrozených vad je podmíněno dědičně
• 10 % vrozených vad je způsobeno známými příčinami zevního prostředí
• 60 % vrozených vad je způsobeno dalšími příčinami

Pravděpodobnost vzniku vrozené vady zvyšují takzvané rizikové faktory.
Některé z nich se týkají životosprávy budoucí matky (patří sem nedostatek či nadbytek některých minerálních látek a vitaminů ve stravě, užívání některých léků, kouření, stres, infekční choroby a další příčiny působící v době před početím a během těhotenství).
Mnohá rizika mohou tedy budoucí rodiče ovlivnit.
Velkou roli hraje výživa, příjem kyseliny listové. Zde můžete rozšířit své znalosti o jejím významu a orientačně si vyhodnotit váš denní příjem kyseliny listové. PROGRAM je určen především ženám, ale také muži si mohou vyhodnotit svůj denní příjem kyseliny listové.

Můžete si vyhodnotit i další rizikové faktory svého životního stylu:
Zde je PROGRAM pro vyhodnocení vašich rizikových faktorů životního stylu.

Je důležité přistupovat zodpovědně k početí a nitroděložnímu vývoji svých potomků.

Informace o projektu -  poster.pdf (1,27 MB)
Leták.pdf (943,64 KB)

Pozvánka na odborný seminář Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví, který se koná 20.10.2010

Odkazy:
http://www.vrozene-vady.cz/primarni prevence

Zdroj:  SZÚ


A-Z slovník bezpečnosti potravin: kyselina listová
"Kyselina listová: aktuální informace k vývoji vědeckých poznatků" (Článek ze dne 30.6.2010)
"Riziko z nadměrného příjmu kyseliny listové" (Čl. ze dne 10.5.2010)

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021