Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Projekt redukce obsahu mykotoxinů v potravinách a krmivech do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Projekt redukce obsahu mykotoxinů v potravinách a krmivech

Vydáno: 29.9.2009
Tisk článku
Cílem výzkumného projektu pod vedením Technické univerzity v Dortmundu je zmapování problematiky kontaminace potravin a krmiv mykotoxiny a vypracování strategie její minimalizace.
(idw) – Přibližně jedna čtvrtina vyprodukovaných potravin a krmiv v globálním měřítku obsahuje metabolické produkty plísní (mykotoxiny), které napadají obiloviny buď již na poli nebo následně při skladování. Již velmi malá množství mykotoxinů ohrožují zdraví lidí i zvířat tím, že napadají centrální nervový systém, vykazují karcinogenními účinky a mohou poškodit i genotyp. Kritickým faktorem je riziko narušení imunitního systému. Skupina vědců pod vedením odborníků z Technické univerzity Dortmund toto nebezpečí vnímá a rozhodla se zmapovat celý výrobní proces potravin krok za krokem od sklizně přes zpracování až k finálnímu spotřebiteli. Cílem tohoto vědeckého záměru je vytvořit jakýsi návod, který by měl pomoci minimalizovat kontaminaci potravin a krmiv toxikologicky závadnými mykotoxiny. Finanční podporu ve výši 1,8 milionů EUR obdržel tento společný projekt v rámci soutěže organizované společností Ernährung NRW. Koordinátorem projektu je profesor Michael Spiteller z Institutu pro výzkum životního prostředí (INFU), který je součástí Technické univerzity Dortmund.
Společně s partnery z Univerzity v Bonnu (INRES, obor fytomedicíny, prof. H. Dehne) a Münsteru (Institut potravinářské chemie, prof. H.U. Humpf), Leibnitzova ústavu TU Dortmund (prof. G.H. Degen) a pracovní skupinou tvořenou ze zástupců mlynářských podniků a výroben krmných směsí reprezentujících NRW se budou vědci snažit zmapovat dosud globálně neřešenou problematiku zpracovatelského procesu potravin a krmiv.             
 
Počínaje správným managementem pěstování, vhodným skladováním až po následné zpracování chtějí zapojení vědci vyvinout produkční systémy pokud možno prosté mykotoxinů tak, aby mohla být minimalizována kontaminace škodlivých reziduí plísní. Současný trend ve výzkumu – zaostření pozornosti na jednotlivé mykotoxiny je nedostatečné, protože nepostihuje početnou a rozmanitou škálu metabolických produktů plísní. V tomto ohledu se chce projekt prostřednictvím multimykotoxinové analýzy co možná nejšířeji vypořádat s problematikou toxinů v potravinách a krmivech.
 
INFU se jako specialista v této oblasti výzkumu již dlouhou dobu zaměřuje na výzkum organických kontaminantů ve vodě, půdách a rostlinách. Ve spolupráci se Zemědělskou komorou Severního Porýní-Vestfálska a partnery z oblasti průmyslu by měl projekt vyústit ve vytýčení strategie, s jejíž pomocí by mělo být možné utlumit kontaminaci potravin a krmiv nebezpečnými látkami.   
Gefahr von Schimmelpilzen: TU Dortmund will Lebensmittel sicherer machen
[cit. 2009-09-24], www.animal-health-online.de
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021