Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Projekt  "Školní mléko" – základní informace do kategorie

Školní mléko > Školní mléko> Výživa - Archiv> Výživa - Archiv

Projekt  "Školní mléko" – základní informace

Vydáno: 24.1.2007
Tisk článku
Kdo je příjemcem finančních podpor, druhy podpor, druhy podporovaných mléčných výrobků, cena, dodavatelé.

Kdo jsou příjemci podpor

Konečnými příjemci jsou žáci, kteří plní povinnou školní docházku ve školách nacházejících se na území ČR a zapsaných ve školském rejstříku, a to včetně speciálních základních škol, zvláštních škol, prvních dvou ročníků šestiletého gymnázia a prvních čtyřech ročníků osmiletého gymnázia).

 

Žáci mají nárok na podporované mléčné výrobky ve všech dnech, kdy probíhá školní výuka. Nárok nemají během pobytů v prázdninových táborech, i přesto, že je organizuje škola nebo školský orgán.

 

Druhy podpor

V ČR jsou na mléko a vybrané mléčné výrobky poskytovány dva druhy finančních podpor, a to z finančních zdrojů Evropského společenství a finančních zdrojů České republiky.

 

Podporované mléčné výrobky (PMV)

Jedná se o ochucené a neochucené mléko, jogurtové mléko, ochucený jogurt a smetanový krém.

 

Na PMV má žák nárok 5x týdně a může výrobky různě kombinovat, např. 4x mléko, 1x jogurt, 3x mléko, 1x jogurt, 1x smetanový krém, 2x mléko, 1x jogurtové mléko, 2x  jogurt apod.

 

Žák si může zvolit i četnost odběrů PMV dle vlastního výběru, např. je může odebírat pouze 3x v týdnu.

 

Cena

Maximální ceny, které žák zaplatí, stanoví pro každý školní rok Ministerstvo financí ČR. Pro rok 2006/2007 jsou stanoveny Výměrem MF č. 07/2006 tyto ceny:

        tepelně zpracované polotučné mléko neochucené i ochucené (trvanlivé mléko 200 ml, 250 ml) 3,50 za kus

        tepelně zpracované polotučné mléko neochucené, ochucené (čerstvé mléko 250 ml) 3 za kus

        jogurt ochucený, ochucený smetanový (150 g) 4 Kč za kus

        jogurtové mléko (250 ml) 4,50 Kč za kus

        smetanový krém (80 g)  4 Kč za kus

 

Dodavatelé

Pro školní rok 2006/7 bylo schváleno 8 dodavatelských subjektů, a to: Bohušovická mlékárna, Ekomilk, Madeta, Mlékárna Hlinsko, Mlékárna Kunín, Olma, Polabské mlékárny a Pribina.

 

Více informací včetně příručky pro žadatele podpory, školy a rodiče, kterou si lze stáhnout v elektronické podobě najdete na www.szif.cz

                 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021