Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Projekt zkoumající možnost produkce ovoce bez reziduí pesticidů do kategorie

Rostlinná výroba - Archiv > Rostlinná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv

Projekt zkoumající možnost produkce ovoce bez reziduí pesticidů

Vydáno: 17.3.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Šárka Vondrášková
Devítiletý britský výzkumný projekt ukázal, že může být dosaženo produkce jablek s nulovými rezidui pesticidů.

     Devítiletý britský výzkumný projekt ukázal, že může být dosaženo produkce jablek s nulovými rezidui pesticidů.

     Ale také zjistil, že je to riskantnější zvláště v letech se zvýšeným výskytem strupovitosti, jako například v roce 2008 a že kvůli drahým selektivním insekticidům, které musí být používány, je ochrana proti škůdcům dražší než ta v konvenční produkci.
     Podrobnosti tohoto dokončeného projektu byly poskytnuty patoložkou rostlin Dr. Angelou Berrie z výzkumné organizace East Malling Research (EMR) na 23. výročním technickém dni asociace British Independent Fruit Growers Association konaném 12. ledna 2011.  
     Řekla, že nejvýznamnějším aspektem managementu nulových reziduí je dobrý monitoring škůdců a chorob, s problémy identifikovanými včas a správná akce podniknutá rychle.
     Spotřebitelé chtějí perfektní jablka, odrůdy, o kterých se doslechli a žádná rezidua, a to je pro pěstitele velmi náročná objednávka. Ale protože je management bez reziduí riskantnější, pěstitelé budou potřebovat stimuly, aby jej přijali. Spotřebitelé budou muset platit za ovoce více, ale budou ochotni to dělat?
     Projekt financovaný ministerstvem DEFRA a společnostmi Horticultural Development Company a Worlwide Fruit byl uskutečněn na EMR a pak v komerčních sadech v Kentu a Gloucestershire.
     Preferovaná možnost produkování ovoce bez reziduí byla vyhnout se používání konvenčních pesticidů po odkvětu a pak potlačovat problémy se škůdci a chorobami způsoby, které odstraňují rezidua pesticidů. Riskantnější alternativa by byla používat konvenční pesticidy a prodloužit jejich ochranné lhůty.
     Nejdůležitějšími články posklizňového nebo dormantního období systému bez reziduí byly DMI fungicid pro kontrolu padlí jabloňového (Podosphaera leucotricha) a strupovitosti jabloní (Venturia inaequalis), močovina před opadem listí, aby se eliminoval přezimující původce strupovitosti, měď při opadu listí nebo Folicur proti rakovině, měď před rašením pupenů pro kontrolu strupovitosti a po sklizni aplikovaný aphicid a zimní aplikace nematocidu.
     Během období od opadu květů do období sklizně by jediný užitý fungicid byl nízká dávka síry proti padlí, zatímco při ochraně proti škůdcům by se spoléhalo na virus granulózy nebo Bacillus thuringiensis.
     V systému bez reziduí neexistovala žádná rezidua ve vyprodukovaných jablkách a rezidua  v konvenčně produkovaném ovoci byla pod maximálním limitem reziduí. Problémem je, že stále přesnější měřicí zařízení mohou zjišťovat nižší a nižší rezidua (a tak co není zjistitelné  dnes, může být zjistitelné v budoucnu).   
Horticulture Week, 2011, 28 January, s. 8
http://www.nzpk.cz/objednavka-reprograficke-sluzby/

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021