Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Prostředky na ochranu rostlin do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Rostlinná výroba - Archiv > Rostlinná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv

Prostředky na ochranu rostlin

Vydáno: 18.5.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Posuzování existujících a schvalování nových aktivních látek. Informace Evropské komise–GŘ pro zdraví a spotřebitele.
Hodnocení, uvádění na trh a používání pesticidů (herbicidů, insekticidů, fungicidů aj.) při ochraně rostlin je ve Společenství regulováno směrnicí Rady 91/414/EHS. Uvedená směrnice stanovuje komplexní postup posuzování rizik a autorizace aktivních látek a výrobků obsahujících tyto látky. Dříve než se povolí uvést na trh, musí se u každé aktivní látky prokázat, že je bezpečná z hlediska lidského zdraví, včetně reziduí v potravinovém řetězci, zdraví zvířat a životního prostředí. Výrobci těchto látek musí poskytnout údaje o tom, že příslušnou látku lze používat bezpečně s ohledem na lidské zdraví a životní prostředí.
 
První krok v procesu hodnocení zajišťuje určený členský stát, tzv. zpravodajský stát, který předává své předběžné závěry o příslušné posuzované látce Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). EFSA zajistí vědecké posouzení rizika a následně Komise provede za pomoci členských států v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCFCAH) kroky, které souvisejí s managementem rizika.
Pokud hodnocení ukáže, že příslušná látka nemá škodlivé účinky na zdraví lidí a zvířat a nemá neakceptovatelný vliv na životní prostředí, je tato látka schválena.
Je vytvořen seznam schválených aktivních látek v EU (příloha I směrnice 91/414/EHS) a členské státy mohou schvalovat pouze produkty na ochranu rostlin obsahující aktivní látky uvedené na tomto seznamu.
 
Další informace:
Směrnice 91/414/EHS (včetně dodatků, novelizací)
Nové aktivní látky (uvedené na trh po roce 1993)
Existující aktivní látky (uvedené na trh před rokem 1993)
Nařízení (ES) č. 1095/2007
Nařízení (ES) č. 33/2008
– – Nové podávání žádostí o schválení aktivních látek neuvedených v Příloze I směrnice 91/414/EHS (průběžně aktualizováno)
Kontaktní místa (pracoviště a osoby v jednotlivých členských státech; průběžně aktualizováno)
 
Zdroj: Evropská komise
 
Nový výbor EFSA pro koordinaci posuzování rizika pesticidů
Aktivní složky v přípravcích na ochranu rostlin
První zpráva EFSA o reziduích pesticidů v potravinách
Stanovení nových maximálních limitů reziduí pro BAS 650F
EFSA posuzuje bezpečnost pesticidů
EU Pesticides database (Active substances/Pesticide EU-MRLs)
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021