Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek PROTALL: Výzkumný projekt EU zaměřený na alergeny potravin rostlinného původu do kategorie

Archiv článků od roku 2003 do roku 2011 > Archiv článků od roku 2003

PROTALL: Výzkumný projekt EU zaměřený na alergeny potravin rostlinného původu

Vydáno: 21.5.2003
Tisk článku
Identifikace těch skupin bílkovin, které jsou odpovědné za vyvolání alergické odezvy, technologické postupy snižování alergenního potenciálu potravin rostlinného původu. Kontakty na databáze potravinových alergenů.
Potravinová alergie je důsledkem nepřiměřené odezvy imunitního systému na určité bílkoviny potravin vedoucí k tvorbě protilátek (imunoglobulinu E, IgE). Mezi hlavní potraviny, které nejčastěji způsobují alergii z potravin, patří: podzemnice (burské oříšky), ořechy stromů, pšenice, sója, kravské mléko, vejce, korýši a ryby. Odhaduje se, že asi 1–2 % dospělých osob a 5–7 % dětí má potvrzenou alergii na potraviny.
PROTALL je projekt financovaný z prostředků Evropské komise (FAIR projekt), jehož cílem je objasnit faktory, které přispívají k tomu, že určité proteiny potravin se stávají alergeny a dále prostřednictvím opracování potlačit nebo odstranit determinanty alergické odezvy.
Výsledky, ke kterým se dospělo při řešení projektu PROTALL ukazují, že rostlinné proteiny lze rozdělit do tří podskupin:
– strukturální a metabolické proteiny,
– obranné proteiny (chrání rostlinu před napadením patogeny nebo před tím, aby se stala potravou pro hmyz),
– zásobní proteiny (působí jako zásoba živin k podpoře klíčení semen).
Zjistilo se, že téměř všechny alergeny potravin rostlinného původu jsou buď obranné, nebo zásobní proteiny. Proteiny, které spouští alergickou odezvu prostřednictvím trávicího traktu, patří především do dvou velkých skupin proteinů: mezi cereální prolaminy nebo mezi kupiny. V rámci jedné skupiny mají všechny proteiny podobnou molekulární strukturu.
Dalším cílem projektu byl vývoj technologií ke snížení nebo odstranění alergenů nebo aktivních míst (epitopů) alergenních proteinů. Práce se soustředila na tři technologie:
– odstranění epitopů (např. odslupkováním broskví se značně sníží alergenita),
– destrukci (např. tepelným opracováním nebo hydrolýzou proteázami) a
– maskování (např. zasíťováním epitopů transglutaminázou nebo jinými enzymy).

Další informace o projektu lze průběžně sledovat na internetové adrese PROTALL.
Italian Journal of Food Science, XIV, 2002, č. 2, s. 187

Pozn.: na internetové adrese projektu PROTALL je k dispozici řada kontaktů na databáze alergenů potravin.
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021