Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek PROTECTOR: výzkumný projekt EU do kategorie

Rostlinná výroba - Archiv > Rostlinná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv
Zemědělský a potravinářský výzkum > Zemědělský a potravinářský výzkum> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv
Ekologické zemědělství - Archiv > Ekologické zemědělství - Archiv> Zemědělství - Archiv

PROTECTOR: výzkumný projekt EU

Vydáno: 6.10.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Využití fosforu z odpadních produktů agro-potravinářského sektoru pro ekologicky příznivou produkci a výživu plodin.
Fosfor je esenciální nutriční faktor pro produkci plodin. Nelze ho nahradit jiným prvkem. Všechny živé organismy vyžadují fosfor pro růst. Fosfor je součástí molekul DNA a RNA nezbytných pro zachování života.
V zemědělství se v současné době využívají fosforečná hnojiva většinou na bázi fosfátových hornin, tj. neobnovitelného zdroje. Odhaduje se, že zásoby tohoto zdroje fosforu se vyčerpají za 50–100 let. Očekává se, že během příštích 50 let dojde k nárůstu počtu lidí na Zemi, zvýší se poptávka po mase, mléku a plodinách pro produkci biopaliv. Odhaduje se, že se v této souvislosti poptávka po fosforečných hnojivech zvýší o 50–100 %.
Vzhledem k tomu, že se obsah doprovodných těžkých kovů, např. kadmia ve fosfátových horninách zvyšuje, kvalita fosfátových hnojiv se snižuje. Opakovaným používáním těchto fosfátových hnojiv dochází k tomu, že se kadmium v půdě a plodinách akumuluje. Přirozeně se vyskytujícím prvkem ve fosfátových horninách je také uran. Fosfátovou horninu lze proto využívat také k produkci uranu pro jaderné elektrárny.
 
Aby se snížila rizika pro lidské zdraví a životní prostředí z těžkých kovů (kadmia) v hnojivech a chemických látek, stanovuje akční plán EU pro životní prostředí, že by se měl organický odpad a vedlejší produkty z potravinářského řetězce recyklovat a zhodnocovat do biohnojiv a produktů bioregulace.
Evropská komise proto podpořila projekt, jehož cílem bylo zhodnotit organické vedlejší produkty agro-potravinářského průmyslu do výroby ekologicky příznivých prostředků pro ochranu a výživu plodin.
V 6. rámcovém programu V&V v EU se řešil projekt PROTECTOR (2005–2008): recyklace a využití kostní moučky pro ekologicky příznivou produkci a výživu plodin. Jsou uvedeny výhody fosforu získaného recyklací. Více informací o projektu PROTECTOR.
 
Zdroj: EU-AgriNet
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021