Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Prováděcí pokyny k nařízení o tvrzeních do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace

Prováděcí pokyny k nařízení o tvrzeních

Vydáno: 16.1.2008
Tisk článku
Pracovní skupina odborníků států EU vytvořila pokyny k používání nařízení 1924/2006/ES o tvrzeních.
Stálý výbor pro potraviny přijal na jednání 15. 10. 2007 text s pokyny k používání nařízení 1924/2006/ES o tvrzeních.
Jsou zahrnuta níže uvedená témata. Podle rakouského svazu výrobců potravin je v něm řada problematických bodů.
1. Vztah nařízení o tvrzeních k ostatním nařízením
Potraviny nového typu budou i nadále schvalovány podle nařízení 258/97/ES, ale případná tvrzení budou spadat pod nařízení 1924/2006/ES. Nedotčeny však zůstanou specifické požadavky  některých speciálních předpisů týkající se používaných tvrzení, např. ve směrnici 89/398/EHS o potravinách pro zvláštní výživu nebo nařízení 608/2004/ES o fytosterolech (v případě tvrzení „fytosteroly/fytostanoly snižují hladinu cholesterolu v séru“, zároveň musí být uvedeno, že „výrobek je určen výhradně osobám, které chtějí snižovat cholesterol“). Pokud tedy určité tvrzení (např. pro potraviny nového typu) již je platným předpisem schváleno, není schvalováno znovu podle nařízení o tvrzeních. Pouze nové žádosti o „novel foods“ budou v případě uvádění „tvrzení“ schvalovány i podle nařízení o tvrzeních.
2. Srovnávací tvrzení
Srovnávací tvrzení („o 50 % více než…“, „o 10 % méně než…“) lze používat jen v případě výživových tvrzení. Porovnávat lze jen mezi potravinami stejné kategorie a s ohledem na ostatní potraviny, které do této kategorie náležejí. Není však přesně specifikováno, co je kategorie; (uvádí se: „s podobným složením a výživovou hodnotou); není např. zřejmé, zda mohou být porovnávány živočišné tuky s rostlinnými, nebo zda to jsou různé kategorie. Kromě toho je z hlediska spotřebitele někdy vhodné porovnání alternativních výrobků, i když se např. zásadně liší surovinou, tzn. běžně vzato patří do různých kategorií (máslo/margarin, mléko/sojový nápoj).
3. Zdravotní tvrzení
Údaje „s antioxidanty“ nebo „obsahuje probiotika“ jsou považovány za zdravotní tvrzení, protože již samy o sobě vyjadřují význam pro funkci v těle. Je to však diskutabilní, protože např. údaje o vitaminech, mineráliích či vláknině se považují za údaje o výživové hodnotě.
Hranice mezi „tvrzením o funkcií“ (podle čl. 13) a „tvrzením o snížení rizika onemocnění“ (podle čl. 14) je nejasná.
Tvrzením o funkci je jakákoli zmínka o souvislosti s normálním fungováním organismu nebo zmínka o rizikovém faktoru.
Podle čl. 14 se schvaluje jakákoli zmínka naznačující snížení rizika onemocnění (např. „snižuje hladinu cholesterolu“). Přitom je ještě třeba uvést, že nemoc je ovlivněna i dalšími faktory, a zda se pozitivní účinek vztahuje i na ně. Znamená to, že musí být uveden nejen rizikový faktor, ale i onemocnění.
Veškerá tvrzení  naznačující výlučné určení potraviny pro děti a/nebo vztahující se ke zdravotnímu stavu a vývoji dětí patří mezi „tvrzení o snížení rizika onemocnění“.
Ernährung, 31, 2007, č. 11, s. 473-476
Další informace
Nutrition and health claims made on foods (Přehled vývoje problematiky o tvrzeních od r. 2005 do července 2007)
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021