Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek První evropské protokoly pro welfare hospodářských zvířat do kategorie

Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

První evropské protokoly pro welfare hospodářských zvířat

Vydáno: 15.10.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Pro sedm druhů hospodářských zvířat byly vypracovány systémy pro posuzování kvality welfaru na farmách a jatkách.
V rámci evropského výzkumného projektu Welfare Quality® byly vypracovány systémy pro posuzování kvality welfaru zvířat na farmách a na jatkách. Tyto systémy jsou vypracovány pro sedm druhů hospodářských zvířat. Systémy spojují na vědě založenou metodologii pro posuzování welfaru hospodářských zvířat se standardizovaným postupem využití této informace k zařazení farem nebo jatek do jedné ze čtyř kategorií (od špatného po dobrý welfare zvířat).
Vytvořené protokoly lze využívat nejenom k posuzování welfaru zvířat. Poskytují také zpětnou informaci producentům a přinášejí jim prospěch tím, že jim umožňují vstup na trhy s kvalitnější produkcí. Poskytují také jasné a spolehlivé informace obchodníkům a spotřebitelům o úrovni welfaru zvířat, ze kterých byly vyrobeny jejich potraviny.
Systémy posuzování welfaru zvířat jsou publikovány jako tři samostatné knihy (pro prasata, drůbež a dobytek). Byly prezentovány dne 9.10.2009 na konferenci o welfaru zvířat v Uppsale (Švédsko).


 

Systémy posuzování pro sedm živočišných druhů
Po diskusích se spotřebiteli a vědci, zainteresovanými subjekty a politiky definoval Welfare Quality® čtyři zásady welfaru zvířat:
– dobré ustájení,
– dobré krmivo,
– dobré zdraví,
– odpovídající zacházení.
 
V rámci těchto zásad bylo identifikováno 12 kritérií welfaru zvířat. V praxi systémy posuzování budou měřit každé z těchto kritérií u sedmi živočišných druhů: dojnice, dobytek na maso, telata, prasnice, prasata na výkrm, nosnice a brojleři.
Systémy byly testovány na více než 700 farmách v devíti evropských zemích (od Velké Británie po Česko, od Švédska po Španělsko) a dokonce na farmách v Latinské Americe.
Welfare Quality® se spojil s nezávislým institutem pro standardizaci za účelem vytvoření prvního komplexního evropského souboru opatření pro posuzování welfaru hospodářských zvířat.
Systémy posuzování byly publikovány 9.10.2009 a budou průběžně, na základě nových vědeckých poznatků, aktualizovány.
Více informací o projektu Welfare Quality® je k dispozici na www.welfarequality.net.
Uvedené knihy si lze objednat na adrese info@welfarequality.net.
 
Zdroj: EU-AgriNet
 
Welfare Quality®: výzkumný projekt EU
Welfare hospodářských zvířat: informační brána FAO
Global Trade and Farm Animal Welfare
2. světová konference OIE o welfare zvířat
O welfare na jatkách
O welfare zase v Brně
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021