Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek První letošní akce SVS ČR do kategorie

TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

První letošní akce SVS ČR

Vydáno: 11.3.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 10.3.2010.
Letošní první mimořádná kontrolní akce směřuje do tzv. míst určení. To jsou logistická centra a distribuční sklady, ze kterých jsou potraviny uvolňovány do tržní sítě.

K dnešnímu dni bylo uskutečněno na území celé ČR 217 kontrol, inspektoři krajských veterinárních správ odebrali 116 vzorků a zjistili 20 závad. Nyní se ještě laboratorně vyšetřují vzorky ze 4 zásilek rybích filetů (z pangase) z Vietnamu kvůli vážnému podezření na přítomnost nadlimitního množství neomycinu, dále jedna zásilka ryb, filetů z tresky z Číny, kde byla předběžným vyšetřením prokázána rezidua antibiotik. Zde budou ještě provedeny potvrzovací analýzy.

Žádná ze zásilek, ve kterých již byla, nebo budou prokázána rezidua v nadlimitním množství, případně jakákoliv přítomnost zakázaných látek, nebude propuštěna ke spotřebiteli a všechny budou určeny k předepsané likvidaci tj. neškodnému odstranění v asanačním podniku, popřípadě k vrácení zpět dodavateli. V neposlední řadě je tu i povinnost informovat ostatní členské státy, formou „vložení“ informace do Systému rychlého varování (RASFF).

Z uvedeného je zřejmé, že kromě běžných kontrol jsou velmi efektivní cílené kontroly. Ty samozřejmě vycházejí z analýzy rizik a z poznatků dozorových orgánů ostatních členských zemí, samozřejmě i z hlášení RASFF a také z poznatků našich krajských veterinárních správ, kdy zjištění jedné je inspirací pro kroky v rámci celé ČR.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021