Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Ptačí chřipka – aktuální informace k 18. 5. do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Ptačí chřipka – aktuální informace k 18. 5.

Vydáno: 19.5.2021
Tisk článku
Autor: SVS
Aktuální informace SVS k současné situaci aviární influenzy v ČR

Aktuality k současné situaci ptačí chřipky

18. 5. 2021
Ve Středočeském kraji byla potvrzena dvě nová ohniska ptačí chřipky. První se nachází v malochovu slepic v obci Chorušice na Mělnicku. Chovatelce uhynulo 19 z celkem 21 slepic, v chovu se rovněž nacházelo přes 20 kusů kachen a kachňat. Druhé ohnisko se objevilo v Čejeticích, které jsou částí Mladé Boleslavi. Zde se v chovu vyskytovalo přes 80 kusů různé drůbeže – slepice, kachny, husy. Postupně došlo k úhynu cca 30 slepic a 11 kachen. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha následně potvrdilo v obou případech přítomnost viru ptačí chřipky H5N8. Zbývající kusy drůbeže budou v souladu s legislativou utraceny. Kolem ohnisek budou vymezena tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření. Jedná se o 37. a 38. letošní ohnisko ptačí chřipky v České republice.

19. 4. 2021  
Byla potvrzena dvě nová ohniska ptačí chřipky subtypu H5N8. Nacházejí se v komerčních chovech plemenných kachen patřících společnosti Perena v okrese Hradec Králové v Královéhradeckém kraji. První ze zasažených chovů je v obci Klamoš, druhý v nedaleké obci Nové Město. V chovech se nachází celkem zhruba 14 000 kachen. Jedná se o 35. a 36. letošní ohnisko ptačí chřipky na území České republiky. Počet chovů společnosti Perena, v nichž vyšetření nákazu prokázalo, vzrostl na 12. Jak již SVS uvedla dříve, je zřejmé, že na těchto hospodářstvích byla špatně nastavena pravidla biologické bezpečnosti, nebo se tato pravidla nedodržovala. V současnosti stále probíhá u chovatele intenzivní epizootologické šetření, pro které byl na SVS ustaven zvláštní tým odborníků na nákazy zvířat a biologickou bezpečnost. Zbývající drůbež v obou chovech bude v průběhu tohoto týdne  v souladu s legislativou utracena. Krajská veterinární správa vymezí tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech vyhlásí mimořádná veterinární opatření.

13. 4. 2021
Nové ohnisko ptačí chřipky se nachází v malochovu slepic ve Vodňanech na Strakonicku v Jihočeském kraji. Chovatelce uhynuly dvě z devíti slepic. Vyšetření následně potvrdilo přítomnost viru ptačí chřipky H5N8. V blízkosti chovu se nachází rybník, mohlo dojít ke kontaktu s volně žijícími vodními ptáky.  Zbývající kusy v chovu budou v souladu s legislativou utraceny. Kolem ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření. Jedná se o 34. letošní ohnisko ptačí chřipky v České republice.

9. 4. 2021
Další ohnisko ptačí chřipky se nachází malochovu v obci Hodyně v okrese Beroun ve Středočeském kraji. Chovatel oznámil úhyn 10 slepic, 1 kohouta a 1 kachny domácí. V chovu bylo celkem 40 slepic a 18 kachen domácích.  Veterinární inspektoři na místě provedli šetření, odebrali vzorky a nařídili chovateli předběžná opatření s cílem zabránit šíření nákazy. Následně laboratorní vyšetření ve Stáním veterinárním ústavu potvrdilo u uhynulých kusů virus ptačí chřipky. Zbývající drůbež v chovu bude v souladu s legislativou utracena.
Kolem ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření. Jedná se o 33. letošní ohnisko ptačí chřipky v České republice.

8. 4. 2021
32. letošní ohnisko ptačí chřipky v České republice se nachází v malochovu slepic v obci Polerady na Mostecku v Ústeckém kraji. Chovatel nahlásil úhyn čtyř z pěti chovaných kusů drůbeže. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu potvrdilo, že se jedná o ptačí chřipku subtypu H5N8. Zbývající kus bude utracen. Krajské veterinární správa vymezí kolem ohniska tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech vyhlásí mimořádná veterinární opatření.

7. 4. 2021
Byla potvrzena tři nová ohniska ptačí chřipky. První z nich se nachází v chovu pekingských kachen ve Starém Bydžově v Královéhradeckém kraji. Jedná se o chov společnosti Perena (10. pozitivně testovaný chov kachen téhož chovatele). V chovu se nachází více než 9000 kachen. Z důvodu významného poklesu snášky, byly v chovu provedeny odběry vzorků (výtěry). Vyšetření v Národní referenční laboratoři ve Státním veterinárním ústavu Praha potvrdilo ptačí chřipku subtypu H5N8.
Zbývající dvě nová ohniska se nacházejí v malochovech. První z nich v obci Třebotov v okrese Praha-západ ve Středočeském kraji. Chovatel nahlásil úhyn devíti z 14 chovaných nosnic, které se mohly dostat do kontaktu s volně žijícími ptáky z nedalekých rybníků. Ptačí chřipka byla potvrzena také v drobnochovu nosnic a kachen v obci Vysočany na Tachovskou. Také zde uhynula většina z 11 chovaných kusů drůbeže – nosnic a kachen. Také v obou výše zmíněných malochovech se jedná o ptačí chřipky subtypu H5N8. Zbývající drůbež ve všech třech chovech bude v souladu s legislativou utracena. Příslušné krajské veterinární správy vymezí tříkilometrová ochranná pásma a pásma dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech vyhlásí mimořádná veterinární opatření.
Dosud bylo letos v České republice potvrzeno 31 ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže či u ptáků chovaných v zajetí. V 19 případech byla nákaza potvrzena u nalezených volně žijících ptáků.

4. 4. 2021
Dvacáté osmé ohnisko ptačí chřipky bylo potvrzeno v obci Razice v okrese Teplice v Ústeckém kraji. Chovatel nahlásil krajské veterinární správě úhyn labutě, dvou pštrosů a páva. Celkem se v chovu nacházeli 4 pštrosi, 5 pávů, 2 labutě, 3 husy a 1 kachna. Jedná se o zájmový chov zvířat a ptáků. V hospodářství se nalézá několik uměle vytvořených rybníčků s krmítky, kde probíhá hromadné krmení vodní drůbeže domácí spolu s volně žijícími ptáky. Všechna drůbež je krmena a chována dohromady. Veterinární inspektoři v místě provedli šetření, odebrali vzorky a nařídili chovateli předběžná opatření s cílem zabránit šíření nákazy.
Následně laboratorní vyšetření ve Stáním veterinárním ústavu Praha potvrdilo u uhynulých ptáků virus ptačí chřipky. Zbývající ptactvo v chovu bude v souladu s legislativou utraceno. Krajská veterinární správy vymezí tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření.

2. 4. 2021
Dvě nová ohniska ptačí chřipky byla potvrzena ve vesnici Loučky (součást obce Zátor) v Moravskoslezském kraji a v obci Dobřenice v Královéhradeckém kraji. Jedná se o ohniska s pořadovým číslem 26 a 27. V malochovu v Loučkách u Zátoru došlo k úhynu 5 slepic z celkového počtu 15 a v drobnochovu v obci Dobřenice postupně uhynulo 10 slepic z 35. Veterinární inspektoři v obou místech provedli šetření, odebrali vzorky a nařídili chovateli předběžná opatření s cílem zabránit šíření nákazy.
Následně laboratorní vyšetření ve Stáním veterinárním ústavu potvrdila u uhynulých kusů virus ptačí chřipky. Zbývající drůbež v obou chovech bude v souladu s legislativou utracena. Krajské veterinární správy vymezí tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření.

30 .3. 2021
V České republice byla potvrzena další dvě ohniska ptačí chřipky v komerčních chovech drůbeže. Počet letošních ohnisek tak vzrostl na 25. První z dvou nových ohnisek se nachází v obci Kosičky v okrese Hradec Králové. V chovu se nachází 175 000 nosnic. Ve stejné obci byla v závěru minulého týdne potvrzena ptačí chřipka v komerčním chovu kachen jiného chovatele. Veterinární inspektoři prověřují, zda nedošlo k zavlečení nákazy z chovu kachen do chovu nosnic. Druhé nové ohnisko se nachází v Záhornici na Nymbursku ve Středočeském kraji. Jedná o chov 7500 kachen, které patří společnosti Perena, stejně jako osm již dříve zasažených chovů kachen.

26. 3. 2021
V průběhu dnešního odpoledne byla v České republice potvrzena další tři nová ohniska ptačí chřipky. Počet letošních ohnisek této nákazy v tuzemských chovech tak vzrostl na 23.  Ve všech třech případech se jedná o komerční  chovy kachen. Provozuje je stejná společnost, jako zasažené komerční chovy z minulého týdne. Konkrétně se jedná o chovy v obci Slibovice na Nymbursku ve Středočeském kraji, ve kterém se aktuálně nachází zhruba 8000 kusů kachen a dva chovy v Královéhradeckém kraji, konkrétně v obcích Kosičky a Luková v okrese Hradec Králové, ve kterých je více než 3000 kachen. U chovu ve Slibovicích informoval chovatel krajskou veterinární správu o výrazném poklesu snášky a také k úhynům kachen.  Vzorky byly proto odeslány do Národní referenční laboratoře pro ptačí chřipku ve Státním veterinárním ústavu Praha, kde vyšetření potvrdilo aviární influenzu. Ve dvou chovech v Královehradeckém kraji byly v průběhu týdne provedeny kloakální a tracheální výtěry v rámci monitoringu, i zde dnes vyšetření v SVÚ Praha potvrdila ptačí chřipku. Zbývající kusy drůbeže ve všech třech chovech budou v souladu s legislativou v příštím týdnu utraceny. Okolo všech nových ohnisek budou vytyčena uzavřená pásma a v nich přijata mimořádná veterinární opatření.

26. 3. 2021
Dvacáté ohnisko ptačí chřipky v ČR se nachází v malochovu drůbeže v obci Vysoké Veselí na Jičínsku v Královéhradeckém kraji. Chovatel nahlásil krajské veterinární správě postupný úhyn všech tří slepic, které se v chovu nacházely. Veterinární inspektoři provedli na místě šetření, odebrali vzorky a nařídili chovateli předběžná opatření s cílem zabránit šíření nákazy. Vyšetření v Národní referenční laboratoři pro ptačí chřipku ve Státním veterinárním ústavu Praha následně potvrdilo ptačí chřipku subtypu H5N8. Stejně jako v předchozích případech bude okolo nového ohniska vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření.

25. 3. 2021
V České republice bylo potvrzeno ohnisko ptačí chřipky s pořadovým číslem 19. Ohnisko se nachází v malochovu drůbeže v Osadě Labíčko u Čelákovic v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji. Chovatel nahlásil úhyn 11 slepic z celkového počtu cca 40 kusů. Inspektoři Státní veterinární správy na místě zahájili šetření, odebrali vzorky uhynulé drůbeže a zaslali je k vyšetření Státnímu veterinárnímu ústavu Praha. Laboratoř potvrdila u uhynulé drůbeže virus ptačí chřipky subtypu H5N8. Zbývající drůbež v chovu bude v souladu s legislativou utracena.
Stejně jako v předchozích případech bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření. V jejich rámci bude zejména omezen pohyb drůbeže do a z pásem a budou provedeny soupisy chovů drůbeže.

19. 3. 2021
Dnes odpoledne byla potvrzena podezření na výskyt ptačí chřipky také ve třech dalších hospodářstvích s rodičovskými chovy kachen patřících stejné společnosti jako předchozí dvě zasažené farmy. Jedná se o farmy Chudonice v Královéhradeckém kraji, kde se nachází zhruba 9000 kusů kachen, Vápno v Pardubickém kraji (3000 kusů) a Vinice ve Středočeském kraji (3000 kusů). Laboratorní vyšetření vyšetření také v těchto případech potvrdilo, že se jedná o subtyp ptačí chřipky H5N8. Rovněž v těchto případech bude zbývající drůbež v chovech utracena, budou vytyčena tříkilometrová ochranná pásma a desetikilometrová pásma dozoru a v nich budou nařízena mimořádná veterinární opatření.

19. 3. 2021
V Královéhradeckém kraji byla potvrzena dvě nová ohniska aviární influenzy (ptačí chřipky). Jedná se o komerční chovy v obci Dobřenice a Novém Bydžově – Zábědově, ve kterých se aktuálně nachází cca 40 tisíc kusů kachen. Jde o první komerční chovy, které byly letošní vlnou ptačí chřipky v České republice zasaženy. V chovech v posledních dnech došlo k výraznému poklesu snášky a ke zvýšeným úhynům kachen. Zbývající kusy budou v souladu s legislativou utraceny. Okolo obou ohnisek budou vytyčena uzavřená pásma a v nich přijata mimořádná veterinární opatření. Tisková zpráva zde.

17. 3. 2021
Nové ohnisko ptačí chřipky H5N8 bylo potvrzeno v Blatné na Strakonicku v Jihočeském kraji. Jedná se o třinácté letošní ohnisko v ČR.  Soukromý veterinární lékař nahlásil krajské veterinární správě informaci o úhynu slepic v neregistrovaném malochovu.  Od víkendu uhynula více než třetina z celkem 36 chovaných kusů. V těsné blízkosti chovu se nachází rybník s volně žijícími kachnami, nelze vyloučit kontakt slepic s nimi. Laboratorní vyšetření dnes potvrdilo u uhynulých kusů virus ptačí chřipky subtypu H5N8. Zbývající drůbež v chovu bude v souladu s legislativou utracena. Krajská veterinární správa vymezí tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření.

15. 3. 2021
V České republice bylo potvrzeno dvanácté ohnisko ptačí chřipky, které se nachází v chovu drůbeže v obci Osvětimany ve Zlínském kraji. Chovatel nahlásil úhyn 12 ptáků z celkového počtu přes 400 kusů drůbeže (slepice, husy, kachny, krůty). Veterinární inspektoři Státní veterinární správy na místě zahájili šetření, odebrali vzorky uhynulé drůbeže a zaslali je k vyšetření Státnímu veterinárnímu ústavu Praha. Laboratoř potvrdila u uhynulé drůbeže virus ptačí chřipky subtypu H5N8. Zbývající drůbež v chovu byla v souladu s legislativou utracena. Stejně jako v předchozích případech bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření. V jejich rámci bude zejména omezen pohyb drůbeže do a z pásem a budou provedeny soupisy chovů drůbeže.
Vedle zmíněného chovu byla vysoce patogenní ptačí chřipka také potvrzena u volně žijících vodních ptáků na dalším místě České republiky. Konkrétně se jedná o uhynulou labuť, která byla nalezena na Stříbrném jezeře u Opavy.

10. 3. 2021 
Jedenácté ohnisko ptačí chřipky v České republice se nachází v malochovu drůbeže v obci Počaply na Příbramsku. Chovatel nahlásil krajské veterinární správě úhyn osmi z celkem 25 slepic, v chovu se nacházelo ještě sedm kachen bez příznaků onemocnění. Veterinární inspektoři provedli na místě šetření, odebrali vzorky a nařídili chovateli předběžná opatření s cílem zabránit šíření nákazy. Vyšetření v Národní referenční laboratoři pro ptačí chřipku ve Státním veterinárním ústavu Praha dnes potvrdilo ptačí chřipku kmene H5N8. Zbývající drůbež v chovu bude utracena. Stejně jako v předchozích případech bude okolo nového ohniska vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření.
Virus ptačí chřipky byl dnes zároveň potvrzen u volně žijících vodních ptáků na dalších třech místech České republiky – dvou v Olomouckém a jednom ve Zlínském kraji. Podrobnosti k případům jsou k dispozici na webu SVS.

8. 3. 2021
V průběhu víkendu byla potvrzena dvě nová ohniska ptačí chřipky subtypu H5N8 v malochovech drůbeže ve dvou krajích ČR. Počet letošních ohnisek této nákazy v chovech v ČR tak vzrostl na deset. První nové ohnisko se nachází v malochovu drůbeže v obci Velké Hoštice na Opavsku v Moravskoslezském kraji. Chovatel nahlásil krajské veterinární správě úhyn zhruba poloviny z více než stovky kusů drůbeže (slepic, kohoutů, kuřat a pekingských kachen). Úřední veterinární lékaři SVS odebrali na místě vzorky a zaslali je k vyšetření do Národní referenční laboratoře pro ptačí chřipku ve Státním veterinárním ústavě Praha. Ta potvrdila ptačí chřipku subtypu H5N8. V neděli 7. 3. 2021 byly usmrceny zbývající kusy drůbeže.
Druhé ohnisko se nachází v malochovu slepic a hus v obci Březno u Mladé Boleslavi ve Středočeském kraji. Chovatel nahlásil postupné hynutí chované drůbeže. Laboratoř potvrdila u uhynulých kusů rovněž virus ptačí chřipky subtypu H5N8. Do 8. 3. 2021 uhynulo 21 z 22 kusů drůbeže. Poslední kus byl utracen.
Stejně jako v předchozích případech i okolo nových ohnisek bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření.

3. 3. 2021
Virus ptačí chřipky byl potvrzen u volně žijících vodních ptáků na pěti různých místech České republiky. Ve čtyřech případech se jedná o subtyp H5N8, který byl detekován u kachen divokých na Paseckém potoce ve Zlíně, dále pak u labutí na Jesenicku v Olomouckém kraji, v Praze na Císařské louce a v Žatci v Ústeckém kraji  V jednom případě byl u nalezené uhynulé labutě zjištěn subtyp H5N5, konkrétně v Kvasicích na Kroměřížsku. Více informací k jednotlivým případům naleznete v příslušné rubrice na webu SVS.

1. 3. 2021
V České republice bylo potvrzeno osmé ohnisko ptačí chřipky, které se nachází v malochovu drůbeže v obci Hněvnice v Plzeňském kraji. Chovatel nahlásil úhyn šesti slepic z celkového počtu 51 kusů drůbeže. Veterinární inspektoři Státní veterinární správy na místě zahájili šetření, odebrali vzorky uhynulé drůbeže a zaslali je k vyšetření Státnímu veterinárnímu ústavu Praha. Laboratoř potvrdila u uhynulé drůbeže vysoce patogenní ptačí chřipku subtypu H5N8. Zbývajících 45 kusů drůbeže v malochovu (slepice, kachny) bylo v souladu s legislativou utraceno. Stejně jako v předchozích případech bylo vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech byla vyhlášena mimořádná veterinární opatření. V jejich rámci bude zejména omezen pohyb drůbeže do a z pásem a budou provedeny soupisy chovů drůbeže.


Související odkazy

 

Zdroj: SVS 

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021