Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Původci virových zakrslostí obilnin a křísek polní – 2011 do kategorie

Rizikové faktory - Archiv > Rizikové faktory - Archiv> Potravinářství - Archiv
Aktuality > Aktuality

Původci virových zakrslostí obilnin a křísek polní – 2011

Vydáno: 25.7.2012
Tisk článku
Autor: Mgr. Jana Kubcová Beránková
Rozsah a výsledky průzkumu prováděného SRS v roce 2011.

Cílem průzkumu prováděného Státní rostlinolékařskou správou (SRS) bylo zjištění výskytu původců virových zakrslostí obilnin a přenašeče WDV kříska polního na území ČR. Průzkum byl prováděn ve dvou ročních obdobích - na jaře roku 2011 v porostech pšenice, ječmenu, žita a ovsa na pozorovacích bodech i mimo ně a dále v období od srpna do listopadu 2011 i v jejich rezervoárech (výdrol obilnin, kukuřice, travní porosty na zemědělské i nezemědělské půdě) a v nově založených porostech ozimých obilnin, přednostně v okolí výskytů virových chorob potvrzených v jarním období.

Přílohy:

Zdroj:  eAGRI
"Rozsah a výsledky průzkumu výskytu původců virových  zakrslostí obilnin – viru zakrslosti pšenice (WDV) a viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV) - prováděného SRS v roce 2011; Rozsah a výsledky průzkumu výskytu přenašeče WDV kříska polního (Psammotettix alienus) prováděného SRS v roce 2011."


Související informace:

V roce 2010 začal být uplatňován nový systém přípravy PRA (Pest Risk Analysis) v ČR, založený na součinnosti SRS s dalšími složkami státní správy, výzkumnými pracovišti, pěstitelskými svazy i zájmovými společnostmi. Odbornou platformu pro tuto spolupráci představuje Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí, ustavený Koordinační skupinou bezpečnosti potravin a tvořící součást struktury pro bezpečnost potravin v Evropské unii (viz také Evropský úřad pro bezpečnost potravin – EFSA).

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021