Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Pyrrolizidinové alkaloidy v potravinách do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Pyrrolizidinové alkaloidy v potravinách

Vydáno: 12.5.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Stanovisko COT k riziku, které představují pyrrolizidinové alkaloidy v mléku.
COT (Committee on Toxicity) – Výbor pro toxicitu chemických látek v potravinách, spotřebitelských výrobcích a v životním prostředí je nezávislý vědecký výbor, který ve Velké Británii poskytuje Úřadu pro bezpečnost potravin (Food Standards Agency, FSA), ministerstvu zdravotnictví a jiným vládním složkám rady, které se týkají toxicity chemických látek. COT zahájil svoji činnost v roce 1978. Více informací o COT je k dispozici zde. Přehled dosud vydaných stanovisek COT je zde.
 
Pyrrolizidinové alkaloidy (PA) jsou velká skupina přirozeně se vyskytujících toxinů produkovaných rostlinami. O řadě PA je známo, že jsou vysoce toxické pro játra, u krys se zjistil karcinogenní účinek PA. PA se dávají do souvislosti s řadou nemocí u dobytka. U lidí byly PA příčinou otrav po konzumaci bylinných přípravků nebo kontaminovaných běžných potravin. Je pravděpodobné, že PA přecházejí do dalších potravinářských produktů, např. medu, mléka, vajec a drobů.
 
Úřad pro bezpečnost potravin ve Velké Británii (FSA) financoval projekt zaměřený na PA v medu z brutnáku lékařského a ze starčeku. Výsledky byly publikovány v roce 2007 a poskytnuty COT k hodnocení rizika z PA. COT měl dále k dispozici řadu hodnocení rizika z PA, které mu poskytly i jiné země. Úkolem COT bylo posoudit, jaká je zátěž člověka PA a zejména, zda konzumace mléka a medu může vést k obavám z nadměrného příjmu PA.
 
PA se nacházejí ve velkém počtu rostlin na celém světě. Odhaduje se, že asi 3 % kvetoucích rostlin na světě obsahuje jeden nebo několik toxických PA. COT se již dříve vyjadřoval k PA a vydal doporučení týkající se přípravků z kostivalu (1992).
 
Uvádí se, že se obsah PA v rostlinách pohybuje v rozmezí 100–40 000 mg/kg. Nejvyšší obsah (180 000 mg/kg) byl zjištěn v bylině Senecio ridelli. Množství PA v rostlinách závisí na ročním období a lokalitě. Různé části rostlin obsahují různá množství PA.
 
COT měl dále k dispozici stanovisko Světové zdravotnické organizace (WHO, 1988), Úřadu pro potraviny v Austrálii a na Novém Zélandu (ANZFA, 2001), Nizozemského národního institutu veřejného zdraví a životního prostředí (RIVM, 2005), Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA, 2007), Výboru pro karcinogenitu chemických látek v potravinách, spotřebitelských výrobcích a životním prostředí ve V. Británii (COC, 2008).
 
Na základě všech dostupných informací COT (2008) došel k závěru, že je nepravděpodobné, aby PA v mléku představovaly zdravotní riziko pro člověka. COT dále uvádí, že je zapotřebí získat více informací o obsahu PA v obilí tak, aby se zjistila zátěž populace z tohoto zdroje. Stanovisko COT je v příloze.
 
Příloha: COT Statement on Pyrrolizidine Alkaloids in Food (pdf, 145 kB, 24 stran)
 
Zdroj: COT
 
Pyrrolizidinové alkaloidy ve vyšších rostlinách: toxicita kostivalu
Přírodní toxiny v medu
Opinion EFSA-CONTAM related to PA as undesirable substances in animal feed
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021