Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Rakouská směrnice pro deklaraci “bez genetické modifikace“ do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Značení potravin - Archiv > Značení potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Rakouská směrnice pro deklaraci “bez genetické modifikace“

Vydáno: 10.7.2008
Tisk článku
V Rakousku byla zavedena certifikační opatření pro případy, kdy výrobce na  výrobku zdůrazňuje, že výrobek nepochází z GM-produkce.
Komise pro rakouský potravinový kodex vypracovala směrnici použitelnou v případě, že je na výrobku naznačeno či uvedeno, že byl vyprodukován/vyroben bez použití genetické modifikace (Erlass BMGFJ-75210/0014-IV/B/7/2007 z 6. 12. 2007). Touto novou směrnicí se nahrazuje dřívější směrnice z r. 1998 (GZ 32.048/5-VI/B/1b/98).
Směrnice vychází z rakouského zákona o genetických modifikacích - BGBl 510/1994, rakouského nařízení o označování GM - BGBl 5/2006,
rakouského nařízení o GM-osivu – BGBl 478/2001, a dále z nařízení 1829/2003 a 1830/2003/ES, které musí být splněny.
Zpracovatel si navíc musí od dodavatele vyžádat potvrzení, že surovina, přísada, krmivo či přípravek nejsou geneticky modifikované, s výjimkou případů, kdy pro danou komoditu není zatím použití GM známo (např. minerální látky, minerální hnojivo, syntetické látky na ochranu rostlin či zvířat). Výjimečně mohou být Kodexovou komisí povoleny přísady, které prokazatelně nejsou k dispozici „bez GM“.
Výrobci musí své výrobky, které chtějí označit „bez GM“, nechat certifikovat u akreditované organizace. Přitom se provádí kontrola na všech stupních výroby. Kontroly se provádějí na základě analýzy rizika.
Náhodný nebo technicky neodstranitelný výskyt GMO se neposuzuje.

Ernährung, 32, 2008, s. 8-15

Další novinky Rakouského potravinového kodexu najdete zde.
Naposledy byla aktualizována kapitola B5: Džemy a ostatní výrobky z ovoce.
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021