Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Referenční laboratoře EU do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Referenční laboratoře EU

Vydáno: 15.3.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
V rámci JRC funguje šest EU-RL pro různé problematiky související s bezpečností potravin a krmiv.

V rámci Společného výzkumného střediska EU (JRC) funguje šest referenčních laboratoří EU (EURL) zaměřených na bezpečnost potravin a krmiv, které podporují práci národních referenčních laboratoří (NRL) v příslušných oblastech. Záměrem EURL je garantovat jednotný postup při detekci a kvantifikaci potenciálně nebezpečných reziduí a kontaminantů v potravinách a krmivech a při autorizaci nových aditiv a plodin pro výrobu krmiv a potravin.

EURL se nacházejí ve dvou institutech JRC:

Institutu pro referenční materiály a měření (IRMM: Geel, Belgie)
Institutu pro zdraví a ochranu spotřebitele (IHCP: Ispra, Itálie)

Hlavní aktivity EURL pro krmiva a potraviny:

– Poskytování informací o analytických metodách, včetně referenčních metodách NRL.
– Organizování srovnávacích testů mezi NRL.
– Pořádání školení pro pracovníky NRL a experty z rozvojových zemí.
– Poskytování vědecké a technické pomoci Evropské komisi zvláště v případech, kdy členské státy popírají výsledky analýz.

Přehled EURL:

EURL pro GM potraviny a krmiva
EURL pro aditiva do krmiv
EURL pro materiály ve styku s potravinami
EURL pro těžké kovy v krmivech a potravinách
EURL pro mykotoxiny
EURL pro polycyklické aromatické uhlovodíky

Na internetových stránkách každé z EURL jsou uvedeny aktivity příslušné RL.

Zdroj: JRC

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021