Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Registr Poradců do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace

Registr Poradců

Vydáno: 12.10.2006
Tisk článku
Seznam registrovaných poradců, kteří poskytují podporované poradenské služby. Na jejich činnost lze žádat podporu z Programu rovoje venkova opatření 1.3.4 Využívání poradenských služeb

 Dotované poradenské služby jsou zaměřeny na oblast zemědělství a oblast lesnictví a jejím obsahem je příprava na :

 

 -         Cross compliance, tj. zákonné požadavky na hospodaření (SMRs), podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) a udržení ploch stálých pastvin

-         Natura 2000

-         Agroenviromentální opatření

-         Enviromentální opatření v lesnictví

-         Bezpečnost práce založená na právních předpisech ES

 

Oblasti akreditace jporadců sou stanoveny v souladu s cíli a požadavky nařízení Rady (ES)
č. 1782/2003.

Předmětem podpory je:
 
• finanční podpora pro zemědělce ke krytí nákladů při využívání služeb zemědělského poradenského systému, který
bude zemědělcům poskytovat poradenské služby k hospodaření a dodržování zásad společné zemědělské politiky,
zejména cross-compliance a správné zemědělské praxe, nejméně v rozsahu povinných norem Společenství v oblasti
životního prostředí, ochrany přírody a krajiny a norem bezpečnosti práce. Finanční podpora bude dále sloužit
k podpoře šetrného způsobu hospodaření v souvislosti např. s agro-environmentálními opatřeními,
• finanční podpora vlastníkům lesa a nájemcům lesa pro poradenství v okruzích platné legislativy. Finanční podpora
bude dále sloužit k podpoře šetrného způsobu hospodaření v lesích v souvislosti např. s lesnicko-environmentálními
opatřeními.

Jmenný seznam akreditovanách poradců Souhrná tabulka

 

 

Plné znění  Pravidel pro poskytnutí dotace

  Správce Registru

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021