Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Rejstřík Společenství pro výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Nutriční značení > Nutriční značení> Značení potravin - Archiv> Značení potravin - Archiv
Značení potravin - Archiv > Značení potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Rejstřík Společenství pro výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin

Vydáno: 23.11.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tento rejstřík vytváří a spravuje Komise. Rejstřík je přístupný veřejnosti.
Na základě článku 20 nařízení (ES) č. 1924/2006 Komise vytváří a pravidelně aktualizuje rejstřík Společenství pro výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin (dále jen rejstřík). Tento rejstřík slouží pouze k informativním účelům.
 
Rejstřík Společenství pro výživová tvrzení
Podle článku 8(1) nařízení (ES) č. 1924/2006 jsou výživová tvrzení schválena pouze tehdy, pokud jsou uvedena v příloze uvedeného nařízení a jsou ve shodě s podmínkami stanovenými v příloze.
 
Rejstřík Společenství pro zdravotní tvrzení
Zdravotním tvrzením se rozumí každé tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že existuje souvislost mezi kategorií potravin, potravinou nebo některou z jejích složek a zdravím.
Rejstřík se dělí na:
Schválení zdravotní tvrzení
Zamítnutá zdravotní tvrzení
 
Pozn.: Některé sekce rejstříku dosud chybí a budou průběžně doplňovány ve shodě s nařízením.
 
Zdroj: Evropská Komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021