Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek REPLACE: výzkumný projekt EU do kategorie

Zemědělský a potravinářský výzkum > Zemědělský a potravinářský výzkum> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv
Krmiva > Živočišná výroba - Archiv> Krmiva> Živočišná výroba - Archiv

REPLACE: výzkumný projekt EU

Vydáno: 28.4.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Rostliny, jejich extrakty a jiné přirozené alternativy antimikrobiálních prostředků v krmivech.
GŘ pro výzkum Evropské komise uveřejnilo souhrn z výzkumného projektu EU řešeného za podpory Evropské komise v 6. rámcovém programu V&V pod názvem REPLACE.
 
Záměrem uvedeného projektu bylo zkoumat rostliny, rostlinné extrakty a jiné přírodní materiály jako bezpečné alternativy antimikrobiálních propagátorů růstu (AGP) v živočišné produkci. Používání AGP bylo v EU zakázáno na počátku roku 2006. Prostřednictvím projektu Rumen-up, tj. projektu, který se řešil v 5. rámcovém programu V&V v EU, se shromáždilo asi 500 vzorků rostlinných materiálů, které se testovaly na přežvýkavcích. Z nich byly vybrány kandidátské vzorky pro projekt REPLACE. Vybrané vzorky (zajištěné nově) doplněné o další přirozené materiály, u kterých se předpokládal účinek na jiných zvířatech než přežvýkavcích, pak tvořily základ pro testování prováděného v rámci projektu REPLACE.
U vzorků z projektu Rumen-up, pro které bylo k dispozici velké množství slibných informací, se testovaly další (do projektu Rumen-up nezahrnuté) vlastnosti, např. jejich možný vliv na zdraví člověka a zvířat (Escherichia coli, parazity), kvalitu potravin (mastné kyseliny v produktech z přežvýkavců) a účinnost využití přírodních zdrojů (zvýšené využití krmiva u přežvýkavců).
Výzkumníci se zaměřením na prasata, drůbež a ryby, kde je dopad stažení antibiotik největší, vytvořili konsorcium. Cílem bylo nalézt rostlinné materiály, které
– zamezují průjmu u brzy odstavených selat,
– potlačují nekrotickou enteritidu u drůbeže,
– zvyšují účinnost krmiv u akvakultury (chovech ve studené vodě).

V rámci projektu byl učiněn velmi zajímavý objev s významem pro chov prasat a drůbeže. Zjistilo se, že určitý druh severoevropského stromu (z důvody patentové ochrany se neuvádí název) produkuje plody, které, zvláště v nezralém stavu, usmrcují E. coli-88, hlavní příčinu průjmu selat po brzkém odstavení. Po pokusech in vitro byly provedeny úspěšné pokusy v reálných produkčních podmínkách.
Stejný vzorek rovněž potlačoval růst Clostridium perfringens, tj. bakterie, která způsobuje nekrotickou enteritidu u drůbeže. Uvedený materiál také potlačoval Campylobacter jejuni – příčinu častých infekcí z potravin u člověka.
Práce na zkoumání uvedeného materiálu pokračuje, identifikuje se aktivní složka. Příslušná rostlina se až dosud nepoužívala jako živočišné krmivo, léčivá bylina nebo k tradičním účelům. Pokud se podaří zvýšit produkci této rostliny nebo produkci její klíčové složky, mohla by uvedená rostlina najít významné využití v produkci prasat a drůbeže.
 
Více informací o výsledcích projektu REPLACE je k dispozici zde.
 
Zdroj: EU-AgriNet
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021