Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Rezidua antibiotik v mléku v ČR do kategorie

Zemědělský a potravinářský výzkum > Zemědělský a potravinářský výzkum> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Rezidua antibiotik v mléku v ČR

Vydáno: 27.5.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Výsledky průzkumu přítomnosti tetracyklinových antibiotik v syrovém mléku v České republice.
Na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně provedli studii, v rámci které se zjišťovala rezidua tetracyklinu, chlortetracyklinu a oxytetracyklinu v syrovém kravském mléku. Ke stanovení reziduí byly použity dvě metody:
– specifický rychlotest Milk Tetrasensor Kit a
– vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) s UV detekcí a isokratickou elucí.

Pomocí rychlotestu se v žádném ze 113 analyzovaných vzorků nezjistila rezidua tetracyklinových antibiotik. Použitím HPLC metody byly ve všech analyzovaných vzorcích zjištěny nízké koncentrace tetracyklinových antibiotik. V žádném ze vzorků se neprokázala přítomnost chlortetracyklinu, ve všech analyzovaných vzorcích byla rezidua tetracyklinu. Rezidua oxytetracyklinu byla zjištěna u 50,6 % analyzovaných vzorků. Výsledky studie jsou v příloze.
 
Příloha: Occurrence of Tetracycline, Chlortetracyclin, and Oxytetracycline Residues in Raw Cow’s Milk (pdf)
 
Uvedená práce byla podpořena grantem MŠMT, projekt č. MSM 6215712402.
 
Zdroj: Czech J. Food Sci. 27, 2010, č. 5, s.379–385
 
ČAZV: Czech Journal of Food Sciences
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021