Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Rezidua pesticidů: mýty a skutečnosti do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Rezidua pesticidů: mýty a skutečnosti

Vydáno: 14.12.2010
Tisk článku
Němečtí spotřebitelé považují informovanost o reziduích pesticidů v potravinách za špatnou.
Němečtí spotřebitelé považují informovanost o reziduích pesticidů v potravinách za špatnou.
„Téměř 70 procent respondentů je přesvědčeno, že potraviny nesmí obsahovat žádná rezidua pesticidů“, tvrdí Prof. Dr. Andreas Hensel, prezident Spolkového institutu pro hodnocení rizik (BfR). „Spotřebitelům není známo, že rezidua jsou v malém množství povolena, pokud jsou zdravotně nezávadná“. Spolkový institut (www.bfr.bund.de) v reprezentativní studii zkoumal znalosti, vnímání a reakce spotřebitelů, jakož i jejich zájem o informace na téma přípravky na ochranu rostlin. Výsledek: němečtí spotřebitelé hodnotí ochranu rostlin rozporuplně a často vycházejí z mylných představ.
Rozporuplné vnímání
Studie ukázala, že pozitivní vliv ochrany rostlin na produktivitu zemědělství je dobře znám – 86 procent respondentů souhlasí, ale jen 23 procent se domnívá, že pesticidy jsou pro produkci potravin nutné, a 54 procent neví, že i v ekologickém zemědělství se pesticidy smí používat.
Okolo 70 procent dotázaných je přesvědčeno, že rezidua pesticidů v potravinách nejsou povolena. Vnímají je jako porušení práv, i když se jejich množství pohybuje pod zákonem povoleným maximálním obsahem. Skutečnost, že zákonně stanovený limitní obsah reziduí pesticidů zabraňuje vzniku zdravotních rizik v potravinách, není příliš známa. Proto jsou rezidua pesticidů sledována jako zdravotní riziko. BfR se domnívá, že tyto chybné představy spotřebitelů jsou mediálními zprávami spíše zesilovány než korigovány.
Velký zájem, příliš málo informací?
75 procent spotřebitelů se zajímá o téma přípravky na ochranu rostlin a rezidua. Převážná část respondentů se však cítí být špatně informována. Nejdůležitějšími zdroji informací jsou noviny, televize a internet. Původní zdroje informací (úřady, vědci nebo výrobci) oproti tomu nejsou brány na vědomí.
Studie „Rezidua pesticidů v potravinách. Vnímání německého obyvatelstva“ byla publikována na internetových stránkách BfR: www.bfr.bund.de. Je zde i řada dalších informací, stejně tak i na stránkách Spolkového úřadu pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin (www.bvl.bund.de).
http://www.iva.de/profil-online/umwelt-verbraucher/pestizid-rueckstaende-mythos-und-wahrheit
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021