Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Řídicí výbory Evropské komise pro zajištění bezpečnosti potravinového řetězce (2011) do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Řídicí výbory Evropské komise pro zajištění bezpečnosti potravinového řetězce (2011)

Vydáno: 21.2.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Přehled jednotlivých řídicích výborů Evropské komise a plán jejich zasedání v roce 2011.
Řídicí výbory napomáhají Evropské komisi při vytváření opatření týkajících se bezpečnosti potravin na všech úsecích potravinového řetězce. Výbory, jejichž členové jsou zástupci členských států EU, hrají důležitou roli v procesu vytváření rozhodnutí na úrovni EU.
Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCFCAH) vznikl po schválení nařízení (ES) č. 178/2002. Mandát tohoto výboru pokrývá celý potravinový řetězec, tj. od problematiky zdraví zvířat chovaných na farmách až po výrobky, které se dostávají na stůl u spotřebitelů. Činnost SCFCAH probíhá v osmi sekcích:
Sekce 1: Všeobecná potravinová legislativa
Sekce 2: Biologická bezpečnost potravinového řetězce
Sekce 3: Toxikologická bezpečnost potravinového řetězce
Sekce 4: Kontroly a podmínky dovozu
Sekce 5: Výživa zvířat
Sekce 6: Geneticky modifikované potraviny a riziko pro životní prostředí
Sekce 7: Zdraví zvířat a pohoda zvířat
Sekce 8: Fytofarmaceutické přípravky
Kromě SCFCAH existují v současné době další řídicí výbory, a to:
* Stálý výbor pro zdraví rostlin (SCPH)
* Stálý výbor pro propagační materiál a okrasné rostliny (SCPOP)
* Stálý výbor pro ovocné plodiny (SCFP)
* Stálý výbor pro semena a rostliny pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví (SCPS)
* Stálý výbor pro rozmanitost rostlin ve Společenství (SCPVR)
* Stálý výbor pro zootechniku (SCZ)
V příloze je k dispozici předběžný plán zasedání SCFCAH a ostatních řídicích výborů v roce 2011.
Příloha: Předběžný plán zasedání stálých výborů v roce 2011 (průběžně aktualizovaný)
Na internetových stránkách jednotlivých řídicích výborů Evropské komise lze průběžně sledovat programy zasedání, která se v rámci příslušného výboru uskuteční v roce 2010 a dále souhrnné zprávy z těchto zasedání, popř. prezentace připravené pro zasedání.
Zdroj: Evropská komise

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021