Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Riziko ptačí chřipky zvyšuje podzimní migrace stěhovavých ptáků do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Riziko ptačí chřipky zvyšuje podzimní migrace stěhovavých ptáků

Vydáno: 9.10.2020
Tisk článku
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že v podzimních měsících každoročně výrazně roste riziko šíření aviární influenzy (AI) neboli ptačí chřipky. Růst rizika souvisí s podzimní migraci volně žijících stěhovavých ptáků, kteří představují přirozený rezervoár virů ptačí chřipky a mohou být zdrojem nákazy pro chovy drůbeže. V současnosti se objevila nová ohniska ptačí chřipky v Rusku a Kazachstánu, odkud se v minulosti nákaza šířila dále do Evropy.

O tom, že nebezpečí nákazy je stále reálné, svědčí fakt, že se v posledních měsících nákaza šiří mezi divokými a domácími ptáky v západním Rusku a Kazachstánu. Tato oblast je známá podzimní migrační trasa divokých vodních ptáků mířících do Evropy. Zkušenosti v minulých letech hovoří o tom, že pravděpodobně nejzranitelnějším vůči novým ohniskům je severní a východní Evropa. Když byla AI detekována ve stejné oblasti Ruska v létě 2005 a 2016, následovaly epidemie právě v severní a východní Evropě. Je zde však riziko dalšího šíření viru do jižní a západní Evropy. Na situaci upozornil v těchto dnech ve společné zprávě také Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a referenční laboratoř Evropské unie pro ptačí chřipku. Aktuální přehled nákazové situace v Evropě i v ČR je možné nalézt na webových stránkách SVS.

Jediným efektivním nástrojem, který brání zavlečení ptačí chřipky do chovů drůbeže, je důsledné dodržování pravidel biologické bezpečnosti. „Je nutné především zamezit kontaktu volně žijících ptáků s drůbeží, s krmivem a napájením, zasíťovat výběhy a krmení předkládat pod přístřešek,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. Pro včasné rozpoznání nákazy je nezbytné sledovat zdravotní stav chované drůbeže a vše podezřelé jako jsou úhyny, snížení příjmu potravy či pokles snášky neprodleně nahlásit místně příslušné krajské veterinární správě.

Poslední vlna výskytu aviární influenzy se v ČR objevila zkraje letošního roku. Na území ČR byla vyhlášena dvě ohniska ptačí chřipky v chovech drůbeže. První letošní ohnisko bylo potvrzeno 18. ledna 2020 v malochovu drůbeže v obci Štěpánov nad Svratkou na Vysočině. Jednalo se o první případ nákazy v chovu na území ČR od roku 2017. Druhým letos zasaženým chovem byl komerční chov drůbeže ve Slepoticích 17. února 2020. Od tohoto data již k dalšímu výskytu ptačí chřipky na území ČR nedošlo.

Tři měsíce od likvidace posledního ohniska zaslala SVS Světové organizaci pro zdraví zvířat (OIE) deklaraci o tom, že se na jejím území již tato nebezpečná nákaza nevyskytuje. OIE následně v polovině července zveřejnila oficiální prohlášení, že ČR je od 12. června prostá ptačí chřipky. Tento krok je nesmírně důležitý pro uvolnění obchodování s drůbeží a drůbežími produkty s třetími zeměmi.

S ohledem na včasné zachycení případné nákazy na území ČR provádí SVS v souladu s evropskou legislativou monitoring na AI v tuzemských chovech drůbeže a u volně žijících ptáků. V roce 2019 bylo na území ČR vyšetřeno 104 nalezených uhynulých volně žijících ptáků. U žádného z nich nebyl zjištěn virus AI. V chovech drůbeže bylo v minulém roce vyšetřeno 3 910 vzorků krve pocházejících z 274 různých hospodářství. Ve vzorcích krve z 20 hospodářství byly zjištěny protilátky proti této nákaze, svědčící o tom, že drůbež přišla v minulosti s virem do styku. Ani v jednom případě však nebyly detekovány nebezpečné subtypy H5 a H7 a nebyla proto přijata žádná další opatření.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021