Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Riziko z konzumace masa plazů do kategorie

Rizikové faktory - Archiv > Rizikové faktory - Archiv> Potravinářství - Archiv

Riziko z konzumace masa plazů

Vydáno: 30.11.2007
Tisk článku
Vědecké panely EFSA vydaly stanovisko k bezpečnosti konzumace masa plazů chovaných na farmách.
Panel pro biologická rizika Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–BIOHAZ) vydal vědecké stanovisko (viz příloha) týkající se zdravotního rizika pro spotřebitele z konzumace masa plazů chovaných na farmách. Obchod s tímto masem není harmonizován legislativou Společenství. Zatímco v některých členských státech EU je dovoz tohoto masa zakázán, v jiných zemích je za určitých podmínek povolen.
Vzhledem k této situaci Evropská komise požádala EFSA, aby se problematikou bezpečnosti masa plazů zabýval na vědecké úrovni tak, aby Komise získala podklady pro vypracování příslušné legislativy.
Vědecké stanovisko EFSA se týká faktorů, které způsobují u člověka onemocnění, tj. virů, bakterií a parazitů. Ve stanovisku je obsažena i informace vědeckého panelu pro kontaminanty v potravinovém řetězci (EFSA–CONTAM), který se zabýval chemickými kontaminanty jako jsou těžké kovy, hormony a veterinární léčiva a jiné faktory, které mohou představovat zdravotní riziko pro konzumenta. Stanovisko EFSA se zaměřuje na maso z krokodýlu nilského (Crocodylus niloticus) , želvy bahenní (Emys orbicularis), ještěrky perlové (Timon lepidus), ale i z jiných druhů, např. hadů. Posuzovány byly jen druhy chované na farmách, ne volně žijící.
Ve stanovisku se uvádí, že existuje zdravotní riziko ze salmonely, neboť čerstvé i zmrazené krokodýlí maso je značně kontaminováno touto bakterií. Prostřednictvím konzumace kontaminovaného masa hadů jsou přenášeny na člověka určité druhy parazitů. K tomuto přenosu však nedochází po konzumaci masa z jiných plazů: krokodylů, želv a ještěrek. Aplikací systémů kontroly bezpečnosti potravin jako je správní hygienická a správná výrobní praxe a HACCP, a to jak na farmách, tak na místech porážky, lze tato rizika regulovat.
V současné době není k dispozici žádný důkaz o přenosu virů na člověka a důkaz, že se u plazů chovaných na farmách vyskytuje přirozeně TSE. Chybí údaje o chemických kontaminantech v mase plazů. Panel CONTAM doporučil sběr těchto dat a dále poznamenal, že by se měla aplikovat při produkci plazů, jejichž maso se importuje do EU, opatření ekvivalentní legislativě EU týkající se živočišných krmiv.
 
Příloha: Public health risks involved in the human consumption of reptile meat (pdf, 331 kB, 55 stran)
 
EFSA
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021