Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Riziko z přítomnosti nikotinu v houbách do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Riziko z přítomnosti nikotinu v houbách

Vydáno: 12.5.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
EFSA vydal přechodný limit pro obsah nikotinu ve volně rostoucích houbách.
Na urgentní žádost Evropské komise měl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydat do 7.5.2009 stanovisko k přítomnosti nikotinu ve volně rostoucích houbách. Nikotin byl zjištěn v sušených houbách hlavně z Číny, a to z úrody roku 2008.
 
EFSA vyhodnocoval riziko z přítomnosti nikotinu v čerstvých volně rostoucích houbách až do výše 0,5 mg/kg a došel k závěru, že toto množství není bezpečné. Všechny účinky z konzumace kontaminovaných volně rostoucích hub budou pravděpodobně mírné a měly by být krátkodobé. Půjde pravděpodobně o zvýšenou činnost srdce, závrať a bolest hlavy. Není jasné, co způsobilo přítomnost nikotinu v těchto houbách. Mohly to být použité pesticidy nebo řada dalších faktorů, např. náhodná kontaminace během procesu sušení.
Aby pomohl managerům rizika stanovit bezpečné koncentrace, které chrání spotřebitele, použil EFSA existující odsouhlasenou metodologii pro stanovení maximální koncentrace reziduí (MRL) pesticidů v potravinách. EFSA navrhnul 0,036 mg/kg jako koncentraci nikotinu v čerstvých volně rostoucích houbách, která by měla být akceptovatelná jako MRL. To odpovídá 0,32 mg/kg v sušených houbách.
Protože hodnocení bylo ovlivněno řadou nejistot a nedostatkem dostupných údajů (hladiny kontaminace a konzumace volně rostoucích hub v Evropě), doporučil EFSA, aby navržený MRL byl považován za dočasný (Příloha III nařízení 396/2005). Monitorovací program doporučený Komisí bude rovněž užitečný pro získání dalších podkladů pro posouzení expozice a stanovení MRL. Stanovisko EFSA je v příloze.
 
Příloha: Potential risk for public health due to the presence of nicotine in wild mushrooms (pdf, 325 kB, 47 stran)
 
Zdroj: EFSA
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021