Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Rizikové látky v prostředcích na hubnutí do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv > Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Potravinářství - Archiv
Aktuality > Aktuality

Rizikové látky v prostředcích na hubnutí

Vydáno: 6.4.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Metodou ultra-vysokotlaké kapalinové chromatografie s detektorem diodového pole lze simultánně odhalovat nebezpečné složky v doplňcích stravy.
(ÚZEI, Agronavigator.cz) - Trvale stoupá počet nelegálně distribuovaných produktů určených k hubnutí a na podporu erekce. Jsou prodávány v kamenných obchodech i prostřednictvím internetu, a sice jako doplňky stravy nebo léčivé přípravky. Vzhledem k tomu, že nebyly schváleny příslušnými institucemi, mohou znamenat nesmírné riziko pro uživatele. Varováním je úmrtí mladé ženy ve Francii v r. 2008, která užívala k hubnutí kapsle „Best life“ obsahující látku sibutramin. Sibutramin je léčivá látka, která musí být užívána jen pod dohledem lékaře vzhledem k možným vedlejším účinkům. Cílem použití této látky bylo zvýšit účinek hubnutí.
Studie zpracovaná FDA a zveřejněná v r. 2009 odhalila 34 rizikových látek, které jsou užívány v prostředcích na hubnutí.

Náležejí do různých kategorií:
-      anorektika používaná pro snížení chuti k jídlu (sibutramin, rimonabant,
        fenfluramin, amfepramon, phentermin),
-      stimulanty pro zlepšení mentální a fyzické výkonnosti během užívání
        (amfetamin, efedrin, metformin, sinefrin, kofein, yohimbin),
-      antidepresiva pro zmírnění stavů úzkosti (fenobarbitel, fluoxetin,
       penfluridol),
-      laxativa pro urychlení průchodu střevem (fenolftalein),
-      diuretika pro zvýšení ztráty vody (bumetanid, furosemid, spironolakton,
        triamteren, althiazid),
-      vitaminy (nikotinamid) a aminokyseliny.

Pro skrínink těchto látek jsou v literatuře popsány metody:
-      konvenční kapalinová nebo plynová chromatografie s detektorem
        diodového pole (LC-DAD),
-      kapalinová chromatografie-hmotová spektrometrie (LC-MS),
-      plynová chromatografie-hmotová spektrometrie (GC-MS),
-      kapilární elektroforéza,
-      nukleární magnetická rezonance (NMR).
Nedostatek je však metod pro simultánní analýzu velkého počtu látek.
V níže citovaném článku je popsána nově navržená metoda ultra-vysokotlaké kapalinové chromatografie s detektorem diodového pole (UHPLC/DAD). Je použita kolona o průměru 2,1 mm s náplní s částicemi pod 2 μm do výšky 100 mm. Pro dosažení optimální rychlosti procesu je použit tlak 1000 bar. Metoda byla ověřena pro simultánní stanovení 34 složek užívaných v prostředcích na hubnutí.
Bylo testováno 32 prostředků získaných nákupem z různých míst. V prostředcích bylo odhaleno 9 nebezpečných aktivních látek v terapeutickém množství: kofein, clenbuterol, nikotinamid, fenolftalein, rimonabant, sibutramin, N,N-didesmetylsibutramin, synefrin a yohimbin. Většina z těchto látek patří mezi regulované kvůli možnému vedlejšímu toxickému účinku. Látky byly v prostředcích přítomny jednotlivě nebo v kombinaci. Není známo, že by u těchto látek docházelo ke zvyšování rizika interakcemi či synergickým účinkem. Bylo zjištěno, že v různých šaržích přípravků kolísá množství i aktivita látek.
Ze studie vyplynulo potenciální nebezpečí z užívání hubnoucích přípravků a nutnost jejich kontroly.

Food Additives & Contaminants, 29, 2012, č. 2, s. 161-171

Objednávka kopie článku

 

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021