Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Rozdílné systémy kontrol měkkýšů v USA a EU do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Biologická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Biologická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Rozdílné systémy kontrol měkkýšů v USA a EU

Vydáno: 24.3.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
EU a USA hledají shodu pro posuzování dvouskořápkových měkkýšů. Nestejný přístup brání vzájemným exportům.
Podle nařízení (ES) č. 854/2004 lze výrobky živočišného původu dovážet do EU ze třetích zemí pouze tehdy, jestliže tyto země dávají uspokojivé garance z hlediska vlivu výrobků na lidské zdraví.
Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti Evropské komise (FVO) provedl ve dnech 2.–16.3.2009 misi do USA. Inspektoři FVO zjistili, že kontrolní systémy USA a EU se v klíčových bodech značně liší. Z tohoto důvodu FVO nemohl potvrdit, že systém USA zajišťuje stejnou úroveň ochrany jako systém v EU. Na základě stanoviska FVO nemůže Komise zařadit USA na seznam třetích zemí schválených pro export dvouskořápkových měkkýšů, pláštěnců, ostnokožců a mořských plžů do EU.
DG Sanco (GŘ pro zdraví a spotřebitele) již v červnu 2008 navrhlo Úřadu pro potraviny a léky v USA (FDA), aby se v této specifické problematice hledala shoda, která by vedla ke stanovení reciproční ekvivalence. Ta umožní přístup EU na trh v USA. Od osmdesátých let minulého století byly dodávky dvouskořápkových měkkýšů z EU do USA blokovány.
Evropská komise navrhla členským státům, které mají zájem o export do USA, aby se zúčastnily jednání za účasti US FDA (plánují se tři schůzky), na kterých se budou vyjasňovat podmínky, které umožní vzájemné obchodování. Pomoc Evropské komisi při diskusích s USA přislíbily tyto členské státy: Velká Británie, Dánsko, Francie, Itálie a Španělsko.
 
Zdroj: Evropská komise (zasedání SCFCAH dne 16.2.2010)

FVO: plán auditů a inspekcí v roce 2010
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021