Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Rozhodnutí EU o schválení nových potravinových složek do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace

Rozhodnutí EU o schválení nových potravinových složek

Vydáno: 15.5.2009
Tisk článku
Bylo vydáno rozhodnutí schvalující uvádění na trh „Ice Structuring Protein“, vitaminu K2 z Bacillus subtilis, lykopenu a lykopenového oleorezinu.

Na žádost společnosti Unilever podanou v r. 2006 bylo rozhodnutím 2009/344/ES povoleno uvedení na trh bílkoviny umožňující přežití buněk při teplotách pod bodem mrazu (Ice Structuring Protein = ISP) typu III HPLC 12 jako nové složky potravin (OJ L 105, 25.04.2009, s.14).
Povoluje se použití do mražených krémů, kvůli zabránění tvorby ledových krystalů, a sice v množství nepřesahujícím 0,01 % hmotn., přičemž musí být přítomnost této látky na obalu uvedena. Obavy, že tyto bílkoviny k jejichž produkci byl využit gen z mořských ryb by mohly vyvolávat alergie, označil úřad EFSA za velmi nepravděpodobné.
ISP typu III HPLC 12 je světle hnědá kapalina produkovaná submerzní fermentací geneticky modifikovaných kmenů potravinářských pekařských kvasinek (Saccharomyces cerevisiae), do jejichž genomu byl vložen ISP gen. Bílkovina je exprimována a vylučována do růstového média a od kvasničných buněk se odděluje mikrofiltrací a koncentruje se ultrafiltrací. Výsledkem je, že se kvasničné buňky nepřenášejí do ISP preparátu jako takové, ani v pozměněné formě. Preparát ISP se skládá z nativního ISP, glykosylovaného ISP,  proteinů a peptidů kvasinek a cukrů a dále kyselin a solí běžně se nacházejících v potravinách. Koncentrát je stabilizován 10 mM citrátovým pufrem.

Na žádost norské společnosti NattoPharma podanou v r. 2006 bylo rozhodnutím 2009/345/ES povoleno uvedení na trh  vitaminu K2 (menachinonu) z Bacillus subtilis natto jako nové složky potravin (OJ L 105, 25.04.2009, s.16). Na obalu se složka označí jako“ vitamin K“.
Vitamin K 2 (2-methyl-3-all-trans-polyprenyl-1,4-naftochinony) neboli řada sloučenin odvozených od menachinonu je označení pro skupinu prenylovaných derivátů naftochinonu. Pro charakterizaci jednotlivých homologů menachinonu je používáno množství isoprenových jednotek tvořících postranní řetězec, přičemž jedna isoprenová jednotka se skládá z pěti atomů uhlíku. Vitamin K 2 je obsažen v olejové suspenzi, která obsahuje převážně homolog MK-7 a v menší míře homolog MK-6.

Na žádost společnosti BASF podanou v r. 2005 bylo rozhodnutím 2009/348/ES povoleno uvedení na trh syntetického lykopenu jako nové složky potravin podle nařízení (OJ L 106, 28.04.2009, s.55).
Vzhledem k tomu, že by u některých skupin osob mohlo dojít k předávkování, byl sestaven seznam potravin , do kterých lze lykopen přidávat a příslušné maximální limity (1 až 10 mg/100g, do doplňků 15 mg/100 g).  Podle tohoto rozhodnutí společnost BASF vypracuje monitorovací program, který bude doprovázet uvedení výrobku na trh. Tento program poskytne informace o mírách používání lykopenu v potravinách.

Na žádost společnosti Ottaway & Associates Ltd. jménem společnosti LycoRed podanou v r. 2004 bylo rozhodnutím 2009/355/ES povoleno uvedení na trh lykopenového oleoresinu z rajčat jako nové složky potravin. (OJ L 109, 30.04.2009, s.4).
Lykopenový oleoresin z rajčat se získává extrakcí rozpouštědly ze zralých rajčat (Lycopersicon esculentum) a následným odstraněním rozpouštědla. Je to červená až tmavě hnědá viskózní, jasná kapalina. Tento extrakt je přípustný jen do vyjmenovaných potravin a ve stanoveném množství stejně jako syntetický lykopen. Společnost Lycoker musí vypracovat program monitorování příjmu tohoto oleorezinu.

EU Food Law, 2009, č. 389, s. 7,9

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021