Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Rozhodnutí Komise o opatřeních k produktům akvakultury z Indonésie do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Rozhodnutí Komise o opatřeních k produktům akvakultury z Indonésie

Vydáno: 13.5.2010
Tisk článku
Autor: Mgr. Jana Kubcová Beránková
Rozhodnutí o opatřeních vztahujících se k produktům akvakultury dovezených z Indonésie a určených k lidské spotřebě.

Rozhodnutí Komise 2010/220/EU ze dne 16. dubna 2010 o mimořádných opatřeních vztahujících se na zásilky produktů akvakultury dovezené z Indonésie a určené k lidské spotřebě

Výsledky kontroly Komise provedené v Indonésii v listopadu 2009 odhalily nedostatky, pokud jde o systém kontroly reziduí v živočiších pocházejících z akvakultury a v produktech akvakultury, včetně chybějícího vhodného laboratorního vybavení pro zjišťování reziduí některých farmakologicky účinných látek, jež je vyžadováno podle směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a rozhodnutí Komise 2002/657/ES ze dne 14. srpna 2002, kterým se provádí směrnice Rady 96/23/ES, pokud jde o provádění analytických metod a interpretaci výsledků.

Existuje riziko, že produkty akvakultury určené k lidské spotřebě, jež jsou dovezeny z Indonésie, obsahují rezidua některých farmakologicky účinných látek, které se používají za účelem tlumení nákaz nebo zvýšení produkce v případě živočichů pocházejících z akvakultury a které jsou škodlivé pro lidské zdraví.
K těmto látkám patří zejména chloramfenikol, nitrofurany a tetracykliny. Přijatá opatření by neměla omezovat obchodování více, než je nutné pro dosažení vysokého stupně ochrany spotřebitele.

Evropská komise přijala toto rozhodnutí:
Článek 2
1. Členské státy použijí vhodné plány namátkových kontrol a zajistí, aby byly odebírány vzorky z alespoň 20 % zásilek na stanovištích hraniční kontroly na jejich území.
2. Odebrané vzorky se podrobí analytickým zkouškám na zjištění reziduí farmakologicky účinných látek definovaných v čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 470/2009.

Článek 3
Zásilky mohou být uvedeny na trh pouze v případě, že výsledky analytických zkoušek potvrdí, že zásilky jsou v souladu s nařízením (ES) č. 470/2009.

Článek 4
2. Členské státy připraví každé tři měsíce zprávu o všech výsledcích analytických zkoušek, které byly provedeny za poslední tři měsíce a které se týkají zásilek produktů akvakultury z Indonésie určených k lidské spotřebě.

Zdroj:  Úřední věstník Evropské unie L 97, 17. 4. 2010, s. 17-18

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021