Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Rozhodnutí Komise o uvedení fosfatidylserinu jako nové složky potravin do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Rozhodnutí Komise o uvedení fosfatidylserinu jako nové složky potravin

Vydáno: 30.8.2011
Tisk článku
Rozhodnutí Komise publikované dne 20. 8. 2011 v Úředním věstníku EU.

Prováděcí rozhodnutí  Komise 2011/513/EU ze dne 19. srpna 2011, kterým se povoluje uvedení fosfatidylserinu ze sójových fosfolipidů na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2011) 5897)

Dne 28. září 2009 požádala společnost Cantox Health Science International jménem společnosti Enzymotec Ltd. příslušné orgány Finska o uvedení fosfatidylserinu ze sójových fosfolipidů na trh jako nové složky potravin.

Evropská Komise přijala toto rozhodnutí:
Fosfatidylserin ze sójových fosfolipidů, jak je specifikován v příloze I může být uveden na trh v Unii jako nová složka potravin pro použití popsaná v příloze II.

Při označování potraviny obsahující fosfatidylserin ze sójových fosfolipidů povolený tímto rozhodnutím se použije označení „sójový fosfatidylserin“.


Příloha I
Specifikace fosfatidylserinu ze sójových fosfolipidů
Popis:
Tato nová složka potravin je téměř bílý až světle žlutý prášek. Je dostupná také v kapalné formě v jasně hnědé až oranžové barvě. Kapalná forma obsahuje jako nosič triacyglyceroly se středním řetězcem (MCT). Vzhledem k tomu, že obsahuje značné množství oleje (MCT), obsahuje nižší hladiny fosfatidylserinu.

Fosfatidylserin ze sójových fosfolipidů se získává enzymatickou transfosfatidylací lecitinu ze sójových bobů s vysokým podílem fosfatidylcholinu s aminokyselinou L-serinem. Fosfatidylserin se skládá ze základní glycerofosfátové struktury konjugované fosfodiesterovou vazbou se dvěma mastnými kyselinami a L-serinem.


Příloha II  
Míra použití (v mg) fosfatidylserinu ze sójových fosfolipidů

Nápoje na bázi jogurtu - 50 mg/100 ml
Prášky na bázi sušeného mléka - 3,5 g/100 g (ekvivalentní k 40 mg/100 ml hotového nápoje)
Potraviny na bázi jogurtu - 80 mg/100 g
Cereální tyčinky - 350 mg/100 g
Cukrovinky na bázi čokolády - 200 mg/100 g

Fosfatidylserin ze sójových fosfolipidů může být používán v potravinách pro zvláštní léčebné účely pouze v souladu se směrnicí Komise 1999/21/ES.


Zdroj:   Úřední věstník Evropské unie, L 215, 20.8.2011, s. 20-22

 

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021