Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Rozhodnutí Komise o uvedení fosfátu kukuřičného škrobu na trh jako nové složky potravin do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Rozhodnutí Komise o uvedení fosfátu kukuřičného škrobu na trh jako nové složky potravin

Vydáno: 17.8.2011
Tisk článku
Autor: Mgr. Jana Kubcová Beránková
Prováděcí rozhodnutí Komise publikované dne 9. 8. 2011.

Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/494/EU, kterým se povoluje uvedení fosfátu kukuřičného škrobu na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2011) 5550)

Evropská komise, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin, a zejména na článek 7 uvedeného nařízení, vzhledem k těmto důvodům:

 -  Dne 23. srpna 2005 požádala společnost National Starch Food Innovation příslušné orgány Spojeného království o uvedení fosfátu zesíťovaného fosfátu škrobu (fosfátu kukuřičného škrobu) na trh jako nové složky potravin.
 -    Dne 27. dubna 2009 vydal příslušný subjekt pro posuzování potravin ve Spojeném království zprávu o prvním posouzení. V uvedené zprávě dospěl k závěru, že fosfát zesíťovaného fosfátu škrobu je přijatelný jako nová složka potravin.
 -   Dne 10. září 2010 dospěl EFSA ve vědeckém stanovisku „Scientific opinion on the safety of ’phosphated distarch phosphate‘ a. s. a novel food ingredient“ (Vědecké stanovisko k bezpečnosti „fosfátu zesíťovaného fosfátu škrobu“ jako nové složky potravin) k závěru, že fosfát zesíťovaného fosfátu škrobu je bezpečný při dodržení navrhovaných podmínek použití a dávkování.
 -    Na základě vědeckého posouzení se prokázalo, že fosfát zesíťovaného fosfátu škrobu splňuje kritéria stanovená v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 258/97.

Evropská komise přijala toto rozhodnutí:
Článek 1
Fosfát zesíťovaného fosfátu škrobu, jak je specifikován v příloze, může být uveden na trh v Unii jako nová složka potravin pro použití v pečených pekařských výrobcích, těstovinách, snídaňových cereáliích a cereálních tyčinkách s maximálním obsahem 15 %.

Článek 2
Při označování potraviny obsahující fosfát zesíťovaného fosfátu škrobu povolený tímto rozhodnutím se použije označení „fosfát kukuřičného škrobu“.

Specifikace fosfátu kukuřičného škrobu
Popis: Tato nová složka potravin je bílý či téměř bílý prášek.
Fosfát kukuřičného škrobu (fosfát zesíťovaného fosfátu škrobu) je chemicky modifikovaný rezistentní škrob získaný ze škrobu s vysokým podílem amylózy kombinováním chemických působení za účelem vytvoření fosfátových vazeb mezi sacharidovými zbytky a esterifikovanými hydroxylovými skupinami.

Zdroj:  Úřední věstník Evropské unie L 204, 9. 8.2011, s.23-25

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021