Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Rutin v pohance do kategorie

Zemědělský a potravinářský výzkum > Zemědělský a potravinářský výzkum> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv
Výživa - Archiv > Výživa - Archiv> Potravinářství - Archiv

Rutin v pohance

Vydáno: 12.1.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Pohanka se považuje za hlavní zdroj rutinu, který se získává ze stravy.
Rutin (kvercetin-3-rutinosid), který se někdy nazývá “vitamin P”, je nejčastěji se vyskytující glykosidickou formou kvercetinu.Uvedenou látku syntetizují vyšší rostliny jako obranu vůči ultrafialovému záření a chorobám.
Rutin jako sekundární metabolit rostlin se používá k léčení zvýšené lomivosti a propustnosti krevních vlásečnic způsobených různými chorobami (chorobná krvácivost na podkladě cévním, změny na sítnici při cukrovce, při nedostatku vitaminu C). Velmi významná je také jeho antioxidační účinnost,- tj. schopnost působit proti volným radikálům.
 
V současné době se za hlavní zdroj rutinu v dietě považuje pohanka, a to zejména tyto druhy: pohanka tatarská (Fagopyrum tataricum) a pohanka obecná (Fagopyrum esculentum). Pohanka obsahuje v menším množství i jiné flavonoidy (kvercetin, kampferol nebo
kampferol-3-rutinosid), které jsou rutinu strukturně podobné a vykazují také antioxidační účinky.
 
V rámci studie provedené ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. (projekt QH 92111) se porovnávaly výsledky tří analytických metod pro stanovení rutinu v pohance. Výsledky studie jsou uvedeny v příloze.
 
Příloha: Porovnání výsledků tří analytických metod pro stanovení obsahu rutinu v pohance tatarské (pdf)
 
Zdroj: Chem. Listy 103, 2009, č. 10, s. 827–831
Uvedený časopis je ve fondu ZPK.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021