Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Ryby závislé na drogách? do kategorie

Aktuality > Aktuality

Ryby závislé na drogách?

Vydáno: 12.7.2021
Tisk článku
Autor: ČZU
Vědci z ČZU a VÚRH JČU sledovali vliv metamfetaminu na chování pstruhů.

Foto: ČZU

Důsledky znečištění vodních ekosystémů jsou často viditelné na první pohled, jako například ropné skvrny, plasty, nebo plošné havárie, v jejichž důsledku dojde k rychlému úhynu velkého množství ryb. Jiné znečišťující látky působí víceméně skrytě. O to víc však můžou být pro volně žijící živočichy nebezpečné. Velká pozornost se v poslední době věnuje působení různých léčiv, které se po užití pacientem dostávají exkrecí a následně odpadní vodou do říčních systémů. Velice nízké environmentální koncentrace těchto látek následně způsobují změny chování i fyziologie vodních organismů.

Stejným způsobem se do řek a potoků dostávají i různé drogy. Tým vědců z Katedry zoologie a rybářství z České zemědělské univerzity v Praze a Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se proto rozhodl sledovat vliv metamfetaminu v environmentálně relevantní koncentraci na chování pstruhů.

Podařilo se prokázat, že pstruzi dlouhodobě vystavení působení metamfetaminu začali po odebrání jeho zdroje projevovat znaky závislosti a abstinenčních příznaků. Mimo jiné aktivně vyhledávali zdroj metamfetaminu a snížili svojí pohybovou aktivitu. Tyto změny byly doprovázené přítomností amfetaminu (metabolitu metamfetaminu) v mozku a zároveň i změnou jeho celkového metabolomu.

Důsledky závislosti pro volně žijící živočichy mohou být různorodé. Mimo jiné lze očekávat nepřirozeně vysoké koncentrace jedinců u zdrojů drog v podobě výtoků z čističek odpadních vod, případně ztrátu zájmu o další přirozené potřeby jako je například dostatek potravy nebo únik před predátory. Jinými slovy může mít závislost na drogách podobně negativní dopady pro populace volně žijících organismů jako pro lidskou společnost. Odhalení detailů působení metamfetaminu a dalších cizorodých látek v přírodním prostředí jsou předmětem dalšího výzkumu.

Původní článek byl publikovaný ve vědeckém časopise Journal of Experimental Biology za podpory Grantové Agentury České Republiky (GAČR 20-09951S).

REFERENCE: Horký, P., Grabic, R., Grabicová, K., Brooks, B. W., Douda, K., Slavík, O., Hubená, P., Sancho Santos, E. M. and Randák, T. (2021). Methamphetamine pollution elicits addiction in wild fish. J. Exp. Biol. 224, jeb242145.

DOI: 10.1242/jeb.242971

 

Zdroj: ČZU

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021