Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek S vejci nemáme problém do kategorie

Mikrobiální rizika > Mikrobiální rizika> Rizikové faktory - Archiv> Rizikové faktory - Archiv
TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv

S vejci nemáme problém

Vydáno: 5.6.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 5.6.2008.

„Systém veterinárního dozoru v ČR je účinný a správně nastavený, i pokud se týká kontroly rizika salmonel v chovech nosnic i v průběhu balení, zpracování a distribuce vajec“, konstatovala mise z FVO.
 
Od 26. května do včerejšího dne totiž dlela v ČR mise z Potravinového a veterinárního úřadu (Food and Veterinary Office - FVO), orgánu Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele, aby zhodnotila náš systém kontrol při produkci vajec se zaměřením na rizika salmonelóz, tj. kontroly v chovech nosnic, v líhních, v distribuci, v balírnách a zpracovnách. Tři inspektoři prověřovali jak kontroly provádí sám chovatel, jak probíhá třídění a balení vajec, jak funguje systém dosledovatelnosti a hodnotili též úroveň spolupráce dozorových orgánů a hygienické služby. Ověřovali též, jak by byla přijímaná opatření v případě výskytu salmonelózy, a jak funguje systém veterinární laboratorní diagnostiky.
 
Kontrola byla zaměřena i na to, jak je prováděn Národní program pro tlumení salmonel jak v reprodukčních chovech, tak i v chovech nosnic produkujících konzumní vejce. Tyto programy byly na základě evropské legislativy zahájeny v ČR od 1. 1. 2007. 
 
Za osm pracovních dní navštívili členové mise reprodukční chovy drůbeže, chovy nosnic, líhně, třídírny a balírny vajec, výrobny krmných směsí, v Ústeckém kraji, Pardubickém kraji, a Moravskoslezském kraji, samozřejmě též pracoviště státního veterinárního dozoru a Státní veterinární ústavy v Praze a Olomouci.
 
Podle předběžné zprávy pracovníci kontrolní mise z FVO uvedli, že nenalezli žádné závažné nedostatky, které by odůvodňovaly přijetí nějakých ochranných opatření vůči ČR ze strany Evropské komise. Naopak konstatovali, že systém provádění Národních programů na tlumení salmonel je nastaven velice dobře a z předložených výsledků vyplývá, že již v současnosti můžeme pozorovat jeho účinnost. Tato mise rovněž konstatovala, že systém našeho státního veterinárního dozoru je schopen přijímat v případě vzniklých problémů okamžitě správná a odpovídající rozhodnutí.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021