Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek SAI Platform do kategorie

Publikace > Publikace> Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv
Rostlinná výroba - Archiv > Rostlinná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv
Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv

SAI Platform

Vydáno: 22.4.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Nezisková organizace zaměřená na aktivní podporu rozvoje postupů vedoucích k udržitelnému zemědělství.
Tři největší výrobci potravin na světě: Danone, Nestlé a Unilever rozpoznali, že udržitelnost je kritická pro zabezpečení trvalých, stále se zvyšujících a bezpečných (nezávadných) dodávek zemědělských surovin. Uvedené společnosti proto v roce 2002 založily The Sustainable Agriculture Iniciative (SAI) Platform – neziskovou organizaci zaměřenou na aktivní podporu rozvoje postupů vedoucích k udržitelnému zemědělství ve světě prostřednictvím zapojování zainteresovaných subjektů potravinového řetězce.
SAI Platform v současné době zahrnuje statutárních 22 členů s obratem 350 miliard USD, kteří aktivně podporují udržitelné zemědělství jako produktivní, konkurenceschopný a účinný způsob produkce zemědělských výrobků, který současně chrání a zlepšuje přirozené životní prostředí a sociálně/ekonomické podmínky místních komunit.
Členové SAI Platform jsou organizováni ve specifických pracovních skupinách zaměřených na určitou plodinu nebo problematiku. Členové pracovní skupiny se pravidelně scházejí k výměně informací a znalostí o praktikách udržitelného zemědělství. Každá členská společnost uskutečňuje interní pilotní projekty zaměřené na určité plodiny nebo problematiky ve svém dodavatelském řetězci a výsledky jsou šířeny mezi členy SAI Platform. SAI Platform spolupracuje s řadou univerzit a mezinárodních organizací (např. FAO) a pořádá různé semináře a konference. K problematice udržitelného zemědělství byly vydány také publikace, např.
Benchmark Study of Agriculture Standards 2009 (zkoumají se a porovnávají se některé nejvlivnější zemědělské produkční standardy na světě)
Short Guide to Sustainable Agriculture (je podán jednoduchý výklad udržitelného zemědělství a jeho hlavních problematik)
 
Více informací je k dispozici na www.saiplatform.org/
 
Zdroj: sustainable-ag.org
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021