Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Salmonely ve výkrmu prasat a krůt do kategorie

Mikrobiální rizika > Mikrobiální rizika> Rizikové faktory - Archiv> Rizikové faktory - Archiv
Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Salmonely ve výkrmu prasat a krůt

Vydáno: 15.3.2008
Tisk článku
V německých výkrmnách prasat a krůt se vyskytují i humánní patogeny S. enteritidis a S. typhimurium.
Předmětem dvou studií Spolkového ústavu hodnocení rizik (BfR) ve spolupráci s příslušnými úřady zabývajícími se kontrolou a dozorem v jednotlivých spolkových zemích bylo detekovat míru kontaminace německých výkrmen prasat a krůtích brojlerů salmonelami.
Výsledky: V přibližně 10 % německých výkrmen krůt byla prokázána kontaminace salmonelami, plemenářské chovy naproti tomu byly těchto zárodků zcela prosté. Pokud se týká prasat ve výkrmu byla prokázána přítomnost salmonel v přibližně 13 % vyšetřovaných vzorků. Boj proti salmonelám musí být započat ve smyslu prevence ochrany spotřebitelů již na úrovni jednotlivých plemenářských chovů a výkrmu. Obě dvě studie jsou součástí monitorovacího programu EU, které měly nejprve poskytnout reprezentativní přehled o tom, v jak velkém rozsahu jsou promořeny chovy krůt a prasat salmonelami. Na základě těchto výsledků by měly být specifikovány celoevropské a státní programy boje s cílem výrazně zredukovat kontaminaci výkrmu prasat a krůt.        
Ve studii mapující situaci zamoření výkrmen krůtích brojlerů v Německu bylo podrobně vyšetřeno 300 hejn krůt ve výkrmu a 98 plemenných hejn krůt, které byly vybrány jako reprezentativní vzorek. Z každého hejna bylo odebráno pět směsných vzorků trusu a analyzováno na přítomnost salmonel. Ve vzorcích pocházejících z plemenářských chovů nebyla přítomnost salmonelózních zárodků prokázána. Jiná byla však situace ve výkrmu krůtích brojlerů: z celkového počtu 300 chovů byl kontaminován salmonelami alespoň jeden vzorek z celkových pěti v 31 z nich (10,3 %). Odebrané vzorky byly nejprve sérologicky diferencovány v Národní referenční laboratoři pro salmonely BfR a poté vyšetřovány. Byla identifikována přítomnost 12 různých podskupin salmonel. Kromě jiného byl ve vzorcích identifikován výskyt obou nejčastěji frekventovaných původců salmonelózních infekcí v lidské populaci a to Salmonella enteritidis a S. typhimurium, ale v malém rozsahu: přítomnost S. enteritidis byla prokázána pouze v jediném hejnu a S. typhimurium v osmi hejnech.
Ve studii mapující situaci ve výkrmnách prasat bylo celkem podrobeno bakteriologické analýze 2569 střevních lymfatických uzlin, protože v uzlinách se přítomnost salmonel detekuje obzvlášť dobře. Vzorky od 326 zvířat (12,7 %) byly pozitivní na salmonely. Národní referenční laboratoř pro salmonely BfR diferencovala 23 podskupin a prokázala, že se i ve výkrmu prasat vyskytují humánní patogeny S. enteritidis a S. typhimurium. S. typhimurium se vyskytovala nejčastěji -  ve 180 izolátech (55,2 % vzorků pozitivních na výskyt salmonel), naproti tomu S. enteritidis se vyskytovala relativně zřídka – v 10 izolátech (3,1 %). Výsledky prokázaly, že jak krůty, tak také prasata představují potenciální zdroj infekce pro člověka.
Při porážce se mohou salmonely z infikovaných zvířat dostat na maso a stát se tak infekčním rizikem pro lidi, kteří takové maso nebo výrobky z něj zkonzumují. Vedle boje proti salmonelám již v chovu zvířat je také důležité úzkostlivě dodržovat hygienická opatření při porážce, při zpracování masa a v neposlední řadě také při přípravě finálního pokrmu. Salmonely jsou citlivé na vyšší teploty, maso a z něj vyrobené produkty by proto měly být dobře tepelně upraveny, to je nejlepší ochranné opatření proti salmonelóze.
Výsledky obou studií sdělili zástupci BfR Evropskému úřadu bezpečnosti potravin (EFSA), který je společně s daty z jiných členských států EU vyhodnotí. Na základě těchto reprezentativních a mezi státy EU srovnatelnými daty by mohla být koncipována a koordinována jednotlivá opatření v rámci boje se salmonelami.
Studien: Salmonellen auch bei Mastschweinen und Mastputen ein Problem. [cit. 2008-03-11],
http://www.animal-health-online.de/gross/2008/03/05/studien-salmonellen-auch-bei-mastschweinen-und-mastputen-ein-problem/
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021