Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Sanitární a fytosanitární opatření v rámci WTO do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Rostlinná výroba - Archiv > Rostlinná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv
Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv

Sanitární a fytosanitární opatření v rámci WTO

Vydáno: 27.11.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
O aktivitách Evropské komise na poli SPS opatření.
Problematika “transparentnosti” je zakotvena v článku 7 Dohody WTO o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření. V uvedeném článku se uvádí, že “členové budou notifikovat změny ve svých sanitárních nebo fytosanitárních opatřeních a budou poskytovat informace o svých sanitárních nebo fytosanitárních opatřeních ve shodě s opatřeními přílohy B”.
Cílem dohody je dosáhnout většího stupně transparentnosti, předvídatelnosti a informovanosti o obchodních politikách, pravidlech a předpisech členů WTO. Podle dohody o SPS opatřeních se používají k informování ostatních členů notifikace nových nebo změněných předpisů, které mohou významně ovlivnit obchodní partnery.
Podle dohody o SPS opatřeních informuje Evropská komise členy WTO o návrhu legislativy, která může mít významný dopad na obchod.
Všechny notifikace na mezinárodní úrovni jsou k dispozici na internetových stránkách WTO.
Na internetových stránkách Evropské komise jsou uvedeny zprávy (měsíční, roční) o aktivitách Evropské komise (notifikačního orgánu a informačního místa ES pro aplikaci sanitárních a fytosanitárních opatření). Poslední zpráva je ze září–října 2009. Ve zprávě se uvádí, že členové WTO notifikovali 138 opatření podle dohody o SPS opatřeních. Hlavními notifikujícími členy byly: USA (24 notifikací), Kolumbie (11 notifikací), Evropské společenství (8 notifikací), Bahrajn (8 notifikací), Brazílie (8 notifikací).
 
Zdroj: Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021