Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Schvalování zdravotních tvrzení v EU do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Značení potravin - Archiv > Značení potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Schvalování zdravotních tvrzení v EU

Vydáno: 2.9.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Průběžně aktualizovaný přehled připomínek ke stanoviskům EFSA týkajícím se zdravotních tvrzení. Je uveden postup schvalování žádostí.
Články 15 a 18 nařízení (ES) č. 1924/2006 stanovují postup schvalování zdravotních tvrzení ve Společenství. Tento postup zahrnuje různé kroky a zapojují se do něho:
– kompetentní národní regulační autority,
– Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA),
– Evropská komise.
 
Žádosti o schválení zdravotních tvrzení se zasílají kompetentním autoritám v členských státech. Ty po posouzení přípustnosti žádost postupují EFSA. Po konzultaci se Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat Komise dne 18.4.2008 schválila implementační pravidla pro žádosti o schválení zdravotních tvrzení. Cílem těchto pravidel implementace (nařízení Komise 353/2008) je poskytnout obecný návod na výklad a klasifikaci vědeckých údajů potřebných pro posouzení zdravotních tvrzení.
EFSA informuje všechny členské státy a Komisi o obdržené žádosti a do pěti měsíců vydává své stanovisko. Vědecká stanoviska EFSA jsou veřejně přístupná na internetových stránkách EFSA. Žadatel i veřejnost může ke stanoviskům EFSA podat připomínky, které adresuje Komisi. Přehled připomínek ke stanoviskům EFSA se průběžně aktualizuje.
Komise bere do úvahy stanovisko EFSA, příslušnou legislativu Společenství a další legitimní skutečnosti a během dvou měsíců od notifikace stanoviska EFSA prezentuje návrh rozhodnutí SCFCAH.
Postup schvalování zdravotních tvrzení je znázorněn na obrázku.
 
Zdroj: Evropská komise

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021