Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Se stafylokokovými enterotoxiny nemáme v ČR problém do kategorie

TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Se stafylokokovými enterotoxiny nemáme v ČR problém

Vydáno: 15.12.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 14.12.2009.
Z veterinárních kontrol, které se konaly od letošního května, vyplynulo, že v sýrech v tržní síti žádné stafylokokové enterotoxiny nebyly zjištěny. Proč jsme se zaměřili zrovna na tyto enterotoxiny? Proto, že dosavadní vyšetření byla pouze ojedinělá a spíš na základě podezření. A proč právě sýry? Protože zde jde o typ potravin, kde je vyšší pravděpodobnost výskytu. V celkem 200 vzorcích ze supermarketů z celé ČR nebyl zjištěn ani jeden pozitivní nález.

Monitoring probíhal v období od 1. května do 30. září 2009. Vzorky sýrů byly odebírány v supermarketech v osmi městech s nejvyšším počtem obyvatel pro získání informací o ohrožení nejširší části spotřebitelů v ČR. Vyšetřovali jsme zejména měkké a pařené sýry v Praze, Plzni, Brně, Ostravě, Olomouci, Liberci, Českých Budějovicích a v Ústí nad Labem.

Celkem bylo ve Státních veterinárních ústavech v Praze, Jihlavě a Olomouci vyšetřeno 100 vzorků měkkých sýrů a 100 vzorků pařených sýrů, přičemž počty vzorků pro jednotlivé laboratoře byly proporcionálně rozděleny dle počtu obyvatel vybraných měst ve spádové oblasti jednotlivých veterinárních ústavů.

Pro stanovování stafylokokových enterotoxinů v sýrech byla použita nejnovější verze evropské screeningové metody pro jejich stanovení (stafylokokové enterotoxiny A – E) v potravinách vypracovaná referenční laboratoří EU (AFSSA, Paříž, Francie).
 
V rámci monitoringu bylo tedy celkem vyšetřeno ve třech laboratořích 200 vzorků z ČR, Slovenska, Polska, Německa, Francie a Rakouska. Všechny sýry byly vyrobeny z tepelně ošetřeného mléka. Většina vyšetřovaných sýrů byla vyrobena z kravského mléka, pouze 4 sýry (původ Francie) byly z  mléka kozího.

Přehled vyšetření
Vzorků
SVÚ Olomouc
SVÚ Praha
SVÚ Jihlava
Celkem
Vyšetřeno
80
70
50
200
Pozitivních
0
0
0
0
 
 
Jak vyplývá z tabulky, v žádném z 200 vyšetřených vzorků nebyla přítomnost stafylokokových enterotoxinů zjištěna. Tento výsledek potvrzuje všeobecně vysokou úroveň bezpečnosti potravin na českém trhu. Je však třeba si uvědomit, že případné neodpovídající skladování sýrů je vždy rizikové. Je tady třeba upozornit, že takovýchto dobrých výsledků lze dosáhnout jen za podmínek správného skladování, dodržování chladicího řetězce a samozřejmě i za podmínky dobře fungujícího státního veterinárního dozoru.
 
Výsledky monitoringu potvrdily též význam tepelného ošetření mléka jako významného faktoru pro prevenci výskytu těchto toxinů v mléce a mléčných produktech. Pro srovnání ve Francii, která je známá produkcí sýrů i z nepasterovaného mléka, je údajně Staphylococcus aureus (a jeho toxiny) na prvním místě (70 %) žebříčku agens vyvolávajících onemocnění z potravin pro kategorii mléko a mléčné výrobky. Podobné zkušenosti mají na Slovensku u sýrů vyrobených z tepelně neošetřeného ovčího mléka.
 
Lze tedy potvrdit, že v ČR nebyly v sýrech zjištěny ani v jednom případě stafylokokové enterotoxiny, které mohou potenciálně ohrozit zdraví člověka. A to je pro zákazníky dobrá zpráva.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021