Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Seminář "Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů do kategorie

Akce tuzemské > Akce tuzemské> Akce - Archiv> Akce - Archiv
Aktuality > Aktuality

Seminář "Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů

Vydáno: 9.11.2016
Tisk článku
Autor: Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí
Seminář se uskuteční 21. 11. 2016 na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.Vědecký výbor fytosanitární a životní prostředí pořádá odborný seminář

"Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: potraviny nového typu (PNT), kontaminanty, přípravky na ochranu rostlin", 

který se koná v pondělí 21. listopadu 2016 od 13,30 hodin
v budově Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.


Seminář je určen odborníkům z dané oblasti. Na semináři vystoupí přední odborníci působící na univerzitách a výzkumných ústavech.
Účast na semináři je bezplatná, je potřeba se pouze přihlásit (podrobnosti jsou uvedeny v přiložené pozvánce).


Program semináře
:

1. Úvodní slovo
Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. - místopředsedkyně Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí (VVFaŽP); VŠCHT v Praze

2. Odborné referáty - I.
Úvod do problematiky potravin nového typu (PNT)
Mgr. Karolína Mikanová - Ministerstvo zemědělství

Kazuistika některých členských států u vybraných žádostí o schválení PNT a novela Nařízení
RNDr. Václav Bažata - člen VVFaŽP; nezávislý expert

Hmyz jako potravina
Doc. Ing. Marie Borkovcová, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně

Potraviny nového typu - případová studie
Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. - místopředsedkyně VVFaŽP; VŠCHT v Praze

3. Přestávka

4. Odborné referáty - II.
Bezpečnost a kvalita potravin: aktuální problémy
Ing. Petr Cuhra - člen VVFaŽP, ředitel SZPI Praha 

Možnosti regulace reziduí pesticidů v ovoci a zelenině v průběhu pěstování
Prof. RNDr. František Kocourek, CSc. - člen VVFaŽP; VÚRV,v.v.i.

Systémy integrované ochrany rostlin zaručující kvalitu potravin
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. - člen VVFaŽP; VÚP, spol. s r. o. Troubsko

5. Závěr semináře

Zdroj: PK ČR

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021