Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Seminář „Česká technologická platforma" do kategorie

Akce tuzemské > Akce tuzemské> Akce - Archiv> Akce - Archiv

Seminář „Česká technologická platforma"

Vydáno: 13.4.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Potravinářský úterek se koná 26. dubna od 14 h na Novotného lávce v Praze. Autoři přednášky: Ing. Miroslav Koberna, CSc. a Ing. František Sládek, CSc.
Pozvánka


Abstrakt k přednášce

Česká technologická platforma pro potraviny (ČTPP) vznikla jakožto reakce na ustavení Evropské technologické platformy pro potraviny „FOOD FOR LIFE“ (ETP) v roce 2006. V současnosti má více než 80 členů podél celého potravinového řetězce. Jejími hlavními prioritami jsou: bezpečnost potravin, kvalita potravin, potraviny a spotřebitel a potraviny a zdraví a také komunikace, vzdělávání a transfer znalostí. Priority jsou promítnuty do základních dokumentů platformy: vizí, strategické výzkumné agendy a implementačního plánu. Odborná činnost se odehrává v pracovních skupinách, složených z odborníků z oboru i z výrobců, kterých je v současnosti sedm. ČTPP podporuje informační a publikační aktivity a spolupráci na domácí i zahraniční půdě. Jako koordinátor platformy pracuje v současnosti Potravinářská komora ČR, nejvyšším orgánem platformy je plenární zasedání, vlastní vedení zajišťuje řídící výbor volený na dobu dvou let ve spolupráci s vědeckým výborem a poradní skupinou. Přehled aktivit a dosažených výsledků je součástí výroční zprávy, další informace je možno nalézt na www.ctpp.cz .

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021