Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Seminář k normám potravinové bezpečnosti  -  zpracování masa, mléka, ovoce a zeleniny do kategorie

Zemědělský a potravinářský výzkum > Zemědělský a potravinářský výzkum> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv
Akce tuzemské > Akce tuzemské> Akce - Archiv> Akce - Archiv

Seminář k normám potravinové bezpečnosti  -  zpracování masa, mléka, ovoce a zeleniny

Vydáno: 30.8.2008
Tisk článku
ÚZEI pořádá v rámci mezinárodního projektu INPLISTA seminář, který se uskuteční dne 9.10.2008  a je určen pro zástupce malých a středních podniků.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací pořádá v rámci mezinárodního projektu INPLISTA spolufinancovaného z 6. rámcového programu
Seminář k normám potravinové bezpečnosti -  zpracování masa, mléka, ovoce a zeleniny, který se uskuteční dne 9.10.2008  a je určen pro zástupce malých a středních podniků.

Program (viz Pozvánka):
  9:00 -   9:30  – Registrace účastníků
  9:30 –   9:45  - Úvodní slovo – představení projektu INPLISTA
  9:45 – 10:45  - Přehled nebezpečí při výrobě potravin   -   Ing. Jan Pivoňka                              
10:45 -  10:55 – Přestávka na kávu
10:45 – 11:45 – Požadavky norem GFSI nad legislativní rámec -   Ing. Jan Pivoňka
11:45 – 13:00 -  Přestávka na oběd
13:00 – 14:00 – Výklad požadavků norem GFSI specificky pro zpracování masa, mléka a
                             zeleniny – zkušenosti z auditů   -   Doc. Ing. Michal Voldřich CSc.
14:00 – 14:15 -  Diskuse
14:15 – 15:45 -  Praktický workshop k požadavkům norem GFSI v prezentovaných oblastech
                        -    Doc. Ing. Michal Voldřich, CSc.
15:45 – 16:00 -  Diskuse a závěr

Zájem o účast na semináři je nutné potvrdit do 3.10.2008 na email pekarkova.andrea@uzei.cz  Účast na semináři je bezplatná, účastníci obdrží „Osvědčení o účasti“.

INPLISTA je projekt spolufinancovaný Evropskou unií. Tento projekt je zaměřen na  poskytování informací malým a středním evropským podnikům ke standardům zajišťujícím  kvalitu a bezpečnost potravin. V této souvislosti bude zorganizována série odborných  školení. Podrobnosti o tomto projektu je možné shlédnout na internetové adrese  www.inplista.eu, ve výběru je možné si vyhledat i českou verzi.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021