Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Seminář ke Světovému dni výživy do kategorie

Akce tuzemské > Akce tuzemské> Akce - Archiv> Akce - Archiv
Výživa - Archiv > Výživa - Archiv> Potravinářství - Archiv

Seminář ke Světovému dni výživy

Vydáno: 21.10.2010
Tisk článku
Seminář se koná v úterý dne 26. října 2010 v budově MZe ČR.

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. ve spolupráci se Společností pro výživu, o.s. a pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR, PhDr. Juraje Chmiela, CSc., náměstka ministra a předsedy Českého výboru pro spolupráci s FAO pořádají

Seminář ke Světovému dni výživy
Seminář se koná v úterý dne 26. října 2010 od 10.00 hod. ve velké zasedací místnosti č. 400 v budově MZe ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

PROGRAM
Moderátoři:  Ing. Ctibor Perlín, CSc., Ing. Jarmila Blattná, CSc.
Slavnostní zahájení: Ing. Marta Teplá, ředitelka odboru zahraničně obchodní 
                             spolupráce MZe

- Ing. Martina Nováková, Prof. Ing. Jan Káš, DrSc.,
  Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT  Praha
  Možnosti ve využívání GMO pro potřeby výživy

- Ing. Olga Štiková, Ing. Ilona Mrhálková,
  UZEI Praha
  Vývoj spotřeby a nutričního hodnocení včetně zmapování výkyvů ve spotřebitelských
  cenách potravin v ČR

- Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský1, CSc., Ing. Věra Kožnarová2, CSc.,
  1 Český hydrometeorologický ústav, Brno
  2 ČZU Praha
  Dopad klimatických změn na produkci potravinářských a technických plodin

- MUDr. Bohumil Turek1, CSc., Ing. Ctibor Perlín,2 CSc.,
  1 Společnost pro výživu
  2 VÚPP, v.v.i.
  Potravina a údajná chemická rizika

Účast na semináři není vázána na vložné
Pozvánka

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021