Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Seminář ke Světovému dni výživy do kategorie

Akce tuzemské > Akce tuzemské> Akce - Archiv> Akce - Archiv

Seminář ke Světovému dni výživy

Vydáno: 5.10.2007
Tisk článku
Společnost pro výživu, Ministerstvo zemědělství ČR a Výzkumný ústav potravinářský pořádají  17. října 2007 seminář ke Světovému dni výživy.
Společnost pro výživu, o.s.
Ministerstvo zemědělství ČR
Výzkumný ústav potravinářský, Praha, v.v.i.
 
pořádají seminář
ke Světovému dni výživy
 
Seminář se koná ve středu 17. října 2007 od 10,00 hod.
ve velké zasedací místnosti č. 400 MZe ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1
 
 
      PROGRAM
       Moderátoři: Ing. C. Perlín, CSc., VÚPP, ÚZPI, Praha, Ing. J. Blattná, CSc., SPV Praha
 
      Ing. Ivo Hlaváč, I. náměstek ministra MZe ČR: Slavnostní zahájení
 
      Ing. Jiří Muchka, Ph.D., MZe ČR: Světový den výživy 2007
 
      Ing. František Sládek, MZe ČR: Současnost a perspektivy výroby potravin
 
      MUDr. Jolana Rambousková, CSc., 3. LF UK, Praha: Glykemický index a výživa
        
      Ing. Josef Vozka, ÚZPI, Praha: Informační podpora pro oblast výživy a potravin ve vazbě
        na FAO
       
      Ing. Martin Klanica, SZPI, Brno: Falšování potravin z pohledu dozorového orgánu
                                                                 
      RNDr. Daniela Kolejková, SZPI, Brno: Postoje spotřebitelů při nákupu potravin
        z pohledu výživových doporučení
         
      MUDr. Jan Ševčík, ZÚ, Ústí nad Labem, Ing. Eva Šulcová, SPV, Praha: Minulost,
        přítomnost a budoucnost školního stravování a školního mléka
 
      Ing. Marie Holasová, VÚPP, Ing. Marie Macháčková, ÚZPI, Ing. Ctibor Perlín, CSc., VÚPP, ÚZPI,
      Praha: Problematika databází složení potravin v ČR
 
      Doc. Ing. Jana Dostálová, CSc., Doc. Ing. Jiří Brát, CSc., PTZ Nelahozeves: Hodnocení složení
        tuku potravinářských výrobků na našem trhu z hlediska výživy
     
Závěr a zhodnocení semináře:  Ing. Ctibor Perlín, CSc., VÚPP, ÚZPI, Praha
 
Účast prosím potvrďte e-mailem: vyziva.spv@volny.cz  nebo tel.: 267 311 280
Seminář je bezplatný, bez vložného. Pro účastníky se připravuje vydání přednášek v elektronické podobě na nosiči CD.
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021