Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Seminář Závažné choroby révy vinné, jejich význam a výskyt v ČR do kategorie

Aktuality > Aktuality
Odborné akce

Seminář Závažné choroby révy vinné, jejich význam a výskyt v ČR

Vydáno: 21.3.2022
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Seminář se bude konat 12. 4. 2022 v Louckém klášteře ve Znojmě.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
srdečně zve na
odborný seminář

ZÁVAŽNÉ CHOROBY RÉVY VINNÉ, JEJICH VÝZNAM A VÝSKYT V ČR

konaný dne 
12. 4. 2022
v Louckém klášteře ve Znojmě

Cílem semináře je seznámit odbornou vinařskou veřejnost s výstupy celoplošného průzkumu chorob révy vinné, provedený inspektory ÚKZÚZ v průběhu září r. 2021.

Výsledky shrnují data z 50 vinic Jihomoravského kraje (vinařské podoblasti znojemské, mikulovské a částečně slovácké). Průzkum byl financován z Národního akčního plánu MZe k bezpečnému používání pesticidů v ČR. Jeho realizace proběhla ve spolupráci ÚKZÚZ a Ústavu genetiky Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity.

Celý projekt byl primárně zaměřen na komplex houbových patogenů způsobujících choroby kmínků révy (GTD, zejm. syndrom ESCA). Současně byl proveden průzkum i na původce stolburu a dále na karanténní škodlivé organismy: původce zlatého žloutnutí révy vinné – Grapevine flavescence dorée phytoplasma (GFDP), na původce virových onemocnění TRSV a ToRSV a bakterii Xylella fastidiosa.

Součástí semináře budou i výsledky z monitoringu rezervoárových plevelných hostitelských rostlin a potenciálních hmyzích přenašečů GFDP a fytoplazmy stolburu.

Nebudou chybět ani aktuální informace z pokusů a vědy a výzkumu.  Mendelu, kteří mimo jiné seznámí posluchače s výstupy projektu na moderní metody precizního vinohradnictví a jak je možné uplatnit drony při ochraně proti zmiňovaným chorobám.

V závěru prvního bloku budou prezentovány výstupy pokusů ÚKZÚZ zaměřených na účinnost různých metod ochrany proti komplexu houbových chorob.

Druhý blok semináře bude věnován problematice nově potvrzeného zlatého žloutnutí révy, možnostem jeho přenosu a ochrany a souvisejícím opatřením k zamezení dalšího šíření.

Podrobné informace brzy zveřejníme.
V případě zájmu prosíme o vyplnění registračního formuláře.
Seminář je zdarma, drobné občerstvení zajištěno.
Těšíme se na setkání. 

Příloha

 

Zdroj: ÚKZÚZ

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021