Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Semináře k problematice bezpečnosti a kvality potravin do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Akce tuzemské > Akce tuzemské> Akce - Archiv> Akce - Archiv

Semináře k problematice bezpečnosti a kvality potravin

Vydáno: 24.4.2009
Tisk článku
Kurzy pořádané Školícím a konzultačním střediskem MZe pro zavádění HACCP a další vzdělávací akce Ústavu konzervace potravin a technologie masa (VŠCHT).
V návaznosti na projekt INPLISTA organizuje Školicí a konzultační středisko MZe pro zavádění HACCP na Fakultě potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT, vzdělávací semináře v rámci oblasti "Systémy řízení jakosti a bezpečnosti potravin:.
 
Příprava podniku na certifikaci podle norem BRC, IFS
Termín: 22. 5. 2009
Kurz je určený pro manažery a odpovědné pracovníky v potravinářství. Kurz vedou auditoři provádějící audity podle norem IFS a BRC. Náplní kurzu je výklad požadavků na příkladech, absolvování kurzu může být přínosné jak pro přípravu na certifikaci, tak pro udržování systémů v již certifikovaných provozech.
Cena: 2000,- Kč
 
Optimalizace postupů systému řízení jakosti na základě analýzy rizik
Termín: 26. 6. 2009
Současná legislativa i požadavky norem včetně IFS/BRC nastavují spíše cíle, kterých má být uplatněním postupů dosaženo a méně je předpisována cesta ke splnění. Jak legislativa tak zejména normy GFSI se odvolávají na provedení analýzy rizik pro různé činnosti a doložení přiměřenosti způsobu naplnění právě míře rizika. Nabízený kurz je zaměřen na praktický výcvik provádění analýzy metodou FMEA a dalšími postupy, formou praktických cvičení jsou procházeny reálné modelové postupy (např. analýza nebezpečí, sanitace, ovládání nebezpečí kontaminace mechanickými nečistotami, plán analýz, atd.) a jsou diskutovány různé možnosti nastavení postupů podle míry rizika. Kurz je určen pro řídící pracovníky v potravinářství, nejenom pracovníky útvarů řízení jakosti.
Cena: 2000,- Kč
 
Audit systému bezpečnosti potravin
Termín: 29. 5. 2009
Kurz je určen vnitřním auditorům, provádějícím audity systémů jakosti a bezpečnosti potravin, program zahrnuje rekapitulaci základních požadavků norem IFS/BRC z pohledu provádění auditů, je školena také základní norma ISO 19 011. Kurz vedou auditoři IFS/BRC a pojednán formou příkladů. Kurz odpovídá požadavkům na školení vnitřních auditorů podle norem IFS/BRC, je vydáno osvědčení.
Cena kurzu: 2400,-
 
Další  kurzy pořádané Ústavem konzervace potravin a technologie masa jsou zaměřeny na následující oblasti:
II.  Technologie potravin
III. Technologie obalů
IV. Autenticita a falšování potravin
V.  Řízení distribučního řetězce
 
Novinkou je i postgraduální studium v oborech:
- Řízení jakosti a bezpečnosti ve výrobě a distribuci potravin
- Potravinářská technologie
 
Podrobnosti a způsob přihlášení najdete v příloze.
 
Další informace o kurzech poskytnou:
Ing. Petra Šotolová (tel. 728 952 981, petra.sotolova@vscht.cz)
Ing. Zdeňka Urbančíková (tel. 220 443 002, zdenka.urbancikova@vscht.cz )
Informace o postgraduálních kurzech:
Doc. Ing. Michal Voldřich, CSc. (220443012, Michal.Voldrich@vscht.cz)
 
Přihlášky zasílejte na e-mailovu adresu petra.sotolova@vscht.cz nebo zdenka.urbancikova@vscht.cz nebo faxem na číslo 220 444 455.
 
Podrobné informace naleznete na internetových stránkách http://konzervy.vscht.cz
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021