Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Setkání českých a maďarských rostlinolékařů v Hnanicích na Moravě do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Setkání českých a maďarských rostlinolékařů v Hnanicích na Moravě

Vydáno: 11.10.2018
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Informace Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o proběhlém setkání

Dne 3. října 2018 se sešli zástupci rostlinolékařů ÚKZÚZ a maďarských úřadů odpovědných za zdraví rostlin v jihomoravských Hnanicích. Cílem setkání byla vzájemná výměna praktických zkušeností a přístupu při potlačení závažné fytokaranténní choroby bramboru – bakteriální hnědé hniloby.

Pozvání přijali proto také bakteriologové Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Setkání mělo neformální ráz a probíhalo v přátelské atmosféře.

Původce hnědé hniloby – bakterie Ralstonia solanacearum -  je rozšířena na území Maďarska na planě rostoucích hostitelských rostlinách v zavlažovacích kanálech a sporadicky je výskyt zjišťován také v hlízách bramboru. V Česku se tato bakterie zatím vyskytuje na planě rostoucích hostitelích jen lokálně v některých řekách v oblastech pěstování raných brambor v Polabí a na jižní Moravě, výskyt v porostech bramboru je naprosto ojedinělý. Význam bakterie tak spočívá hlavně v omezení použití bakterií kontaminované říční vody k závlaze porostů bramboru. 

Maďarští kolegové nás podrobně seznámili se systémem průzkumu výskytu původce hnědé hniloby bramboru jak v porostech bramboru, tak v povrchové vodě. Rovněž jsme získali velmi cenné informace o maďarském přístupu při ukládání rostlinolékařských opatření v případech potvrzeného výskytu bakterie v hlízách bramboru i v povrchových vodách.

Maďarsko nesouhlasí s vyškrtnutím bakterie Ralstonia solanacearum ze seznamu karanténních škodlivých organismů EU s ohledem na její jen sporadický výskyt v hlízách bramboru. S českou stranou se však shoduje na přísnější regulaci dovozu brambor ze třetích zemí, kde se bakterie vyskytuje. Jedná se zejména o Egypt, odkud Evropská komise opakovaně na výjimku povoluje dovozy nesadbových brambor. Rozšíření původce hnědé hniloby je však v Egyptě značné a zjevně není pod kontrolou. Dokazují to mimo jiné také dva letošní případy nálezů bakterie v bramborách původem z Egypta v české obchodní síti, které ÚKZÚZ odhalil při provádění rutinního rostlinolékařského dozoru.

Čeští a maďarští experti se kromě vzájemné podpory v případech shodných stanovisek při jednáních na úrovni EU dohodli na častějších kontaktech a na výměně odborných informací nejen k tématu bakteriální hnědé hniloby bramboru.

Zdroj: ÚKZÚZ


Foto: Shutterstock

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018