Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Seznam a kategorizace nemocí zvířat přenosných na člověka do kategorie

Biologická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Biologická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Seznam a kategorizace nemocí zvířat přenosných na člověka

Vydáno: 11.11.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Nová studie v EU bude kategorizovat nemoci zvířat z hlediska zdravotního rizika a ekonomického dopadu.
V rámci EU se aplikuje nová strategie zaměřená na zdraví zvířat. Komise schválila akční plán, který má usnadnit implementaci této strategie. Na internetových stránkách Evropské komise – GŘ zdraví a ochrany spotřebitele je podrobný přehled aktivit (již realizovaných a plánovaných), kterými se nová strategie EU zaměřená na zdraví zvířat implementuje.
Jednou z aktivit (viz 3.1), která má napomoci při definování priorit ve strategii, je kategorizace rizik z onemocnění zvířat. V této souvislosti již byly provedeny přípravné práce, na kterých se podílely veterinární úřady členských států EU (únor 2008).
Za provedení studií, které povedou ke kategorizaci rizik souvisejících s nemocemi zvířat, bude odpovídat OIE. OIE hledal, na základě výzvy, pro tuto práci partnery. Více informací o studii OIE, která se bude řešit pod názvem “Seznam a kategorizace prioritních onemocnění zvířat, včetně těch, která se přenášejí na člověka”.
 
Zdroj: Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021